มน.วิจัยพบ “ว่านมหาเมฆ” แก้หัวล้าน แถมมีผลยับยั้งขนรักแร้ยาว

พิษณุโลก รศ.ดร. กรกนก อิงคนินันท์ เมธีวิจัย หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสมุนไพร (Bioscreening Unit) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) กล่าวถึงผลงานวิจัย “ผลิตภัณฑ์บำรุงผมที่กระตุ้นการขึ้นใหม่ของผม และผลิตภัณฑ์ชะลอการเจริญของขนรักแร้และขนตามร่างกาย” พบว่าสารสกัดจากว่านมหาเมฆ ซึ่งเป็นพืชวงศ์เดียวกับขมิ้น มีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเพศชายทั้งในระดับหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ซึ่งได้ศึกษาคุณสมบัติ ทางเคมีและกายภาพของสารสกัด และพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมสำหรับผู้มีปัญหาศีรษะล้านจากสารสกัดมาตรฐานนี้ โดยได้นำว่านมหาเมฆ ที่ชาวเขาในหมู่บ้านเข็กน้อย ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นำมา วิจัย ซึ่งปกติชาวเขาจะปลูกว่านมหาเมฆสำหรับกินต้ม เพื่อบำรุงกำลังของผู้ชายเท่านั้น
ผลการทดสอบความปลอดภัยพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีปัญหาด้านการระคายเคืองต่อผิว ขณะที่ประสิทธิภาพในเชิงคลินิกในอาสาสมัครชายจำนวน 87 คน ที่มีภาวะศีรษะล้าน โดยศึกษาแบบสุ่มเทียบกับยาหลอก และยาไมน็อกซิดิล ซึ่งเป็นยากระตุ้นการเจริญของผม พบว่าสารสกัดนี้ช่วยเพิ่มการเจริญของผมอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก และแสดงผลเทียบเท่ากับไมน็อกซิดิล แต่ผลจะดียิ่งขึ้นถ้าใช้สารสกัดร่วมกับยาดังกล่าว งานวิจัยนี้ จึงแสดงถึงศักยภาพในการนำสารสกัดว่านมหาเมฆมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญ ของผม โดยคณะนักวิจัยได้จดสิทธิบัตร ในปี 2559
ดร. จักรรินทร์ ศรีวิไล นักวิจัย กล่าวว่า ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อศึกษาฤทธิ์ของว่านมหาเมฆ นอกจากสามารถ ยับยั้งศีรษะล้านในผู้ชายแล้วไม่มีผลต่อสุขภาพของผู้ใช้ อีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่ายังยับยั้งการเจริญของขนรักแร้อีกด้วย จึงได้พัฒนาโรลออนสำหรับชะลอการเจริญของ ขนรักแร้

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด