ศูนย์วิจัยยางหนองคาย ผลิตดอกดารารัตน์ จำนวน 999 ดอก

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย การยางแห่งประเทศไทย ผลิตดอกดารารัตน์จากใบยางพารา จำนวน 999 ดอก เพื่อส่งมอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นี้

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้รวมกลุ่มพนักงานผลิตดอกดารารัตน์ หรือดอกไม้จันทน์ที่ทำจากใบยางพาราที่ปลูกในบริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคายฯ ซึ่งมีกระบวนการทำที่ละเอียดอ่อนและต้องใช้ความปรานีต ต้องมีการนำใบยางไปหมัก ไปผึ่งแดดเพื่อทำให้ใบยางนั้นคงรูปก่อนนำมาผลิต ตามรูปแบบที่สำนักพระราชวังกำหนด เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้ทำไว้ให้แก่พสกนิกร โดยทาง กยท. จะส่งมอบให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ในการพระราชพิธีต่อไป

ด้าน นายเฉลิมพงษ์ ขาวช่วง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า ทางศูนย์วิจัยยางหนองคายฯ ได้มีโอกาสฝึกอบรมการทำดอกดารารัตน์รูปแบบตามสำนักพระราชวัง จากเหล่ากาชาดบึงกาฬ และทางศูนย์วิจัยยางหนองคายฯ มีแนวคิดที่จะใช้วัสดุคือใบยางพาราที่ปลูกในศูนย์วิจัยยางหนองคาย รวมถึงใช้เวลาว่างหลังเลิกงานร่วมกันทำดอกดารารัตน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีสำคัญในครั้งนี้ และนำความรู้ที่ได้รับกับมาถ่ายทอดวิธีการทำให้แก่กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรชาวสวนยาง โดยดอกดารารัตน์ที่ผลิตจำนวน 999 ดอก ทางศูนย์วิจัยยางหนองคายฯ ได้ผลิตตามรูปแบบสำนักพระราชวัง คือ ประกอบด้วย กลีบดอกจากใบยาง 9 กลีบ เทียน 1 เล่ม ธูป 1 ดอก หนวดดอกไม้จัน 7 เส้น ซึ่งคุณสมบัติของใบยางพาราจะมีลักษณะพิเศษคือเส้นใยจะเหนียวระยะเวลาการเก็บรักษาก็จะค่อนข้างนาน เมื่อนำมาผลิตดอกดารารัตน์จะมีความสวยงาม ซึ่งกว่าจะได้ใบยางพาราแต่ละใบ ใช้ระยะเวลาอย่างต่ำประมาณ 1 เดือน เพราะต้องนำใบยางสดมามาหมักก่อนเพื่อที่จะเส้นใยเปื่อยยุ่ย พอเริ่มเปื่อยเราก็จะนำมาขูดให้เหลือแต่ใบที่มีลักษณะเป็นแค่เส้นใยอย่างเดียว ทางศูนย์วิจัยยางหนองคายได้จัดเป็นหลักสูตรขึ้นมา ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยทางศูนย์วิจัยยางหนองคายฯ ยินดีถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 042-490924. Fax 042-490925 มือถือ 083-3329922 Email [email protected]