ผ่อนกฎสู้หนี้นอกระบบ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 11.4 ล้านบาท มีผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบ 1.2 ล้านบาท รวมเป็นมูลหนี้กว่า 6 หมื่นล้านบาท ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคาร รอเข้ามาขอสินเชื่อไปใช้หนี้นอกระบบ

ส่วนผู้ที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ โดยเฉพาะผู้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ย้ำขอกู้ผ่านผู้ประกอบการพิโคไฟแนนซ์และนาโนไฟแนนซ์ ซึ่งได้รับอนุญาตจากคลัง ขณะนี้ผู้ประกอบการพิโคไฟแนนซ์ที่สามารถปล่อยกู้ให้ผู้กู้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท ได้รับอนุญาตแล้ว 121 ราย ใน 40 จังหวัด เริ่มปล่อยกู้แล้ว 63 ราย ใน 32 จังหวัด รวมยอดปลอ่ยกู้แล้ว 42 แล้วบาท ในปีนี้จะอนุมัติให้มีผู้ประกอบการ 200 ราย

ส่วนการปล่อยกู้ของธนาคารออมสินและธนาคาเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รายละ 5 หมื่นบาท ผ่อนไม่เกิน 5 ปี มีลูกหนี้นอกระบบยื่นกู้แล้วกว่า 1 แสนราย ตั้งแต่ 1 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม 2560 รวมปล่อยกู้ 4,796 ล้านบาท กำลังศึกษาแนวทางปรับลดเกณฑ์การขอสินเชื่อสำหรับผู้เป็นหนี้นอกระบบ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคารรัฐ

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด