พระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 3,268 คน จาก 6 พื้นที่ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา วิทยาลัยรัตภูมิ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอมและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ณ หอประชุมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บทความก่อนหน้านี้บ้านปู อินฟิเนอร์จี ลงทุนประมาณ 1,860 ล้านบาทในซันซีป ผู้ผลิตโซลาร์รายใหญ่ของสิงคโปร์
บทความถัดไปพร้อมกันหรือยัง!! กรมอุตุฯ คาดการณ์ฝนเริ่มลด เดือนหน้าไทยเข้าสู่ฤดูหนาว