ปีหน้า กยศ.ลุยหักเงินเดือน ขรก.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ในเดือนมกราคม 2561 กยศ. จะเริ่มหักบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการกว่า 2 แสนราย ใช้หนี้คืน กยศ. เป็นรายเดือน ภายหลังจากที่ พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พ.ศง 2560 มีผลบังคับใช้ ให้อำนาจ กยศ. หักเงินบัญชีเงินเดือนแบบภาคบังคับได้ทันที

ลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการมี 6 หมื่นราย ผิดชำระหนี้ ต้องให้หน่วยงานต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการสอบเอาผิดทางวินัย มั่นใจว่าลูกหนี้กลุ่มนี้จะสามารถหาเงินมาชำระหนี้คืนให้ กยศ. ตามเงื่อนไข หากไม่สามารถทำได้จะมีโทษความผิดทางวินัย โทษสูงสุดคือ ให้ออกหรือไล่ออกจากราชการ

สำหรับการหักบัญชีเงินเดือนกับลูกหนี้ที่เป็นเอกชน อยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับบริษัทนายจ้าง ถึงการหักเงินเดือนชำระหนี้ ต้องดำเนินการตามกฎหมายฉบับใหม่ หากนายจ้างไม่หักเงินเดือนคืนจะมีโทษเสียเบี้ยปรับ กยศ.จะแจ้งรายชื่อลูกหนี้ไปยังต้นสังกัดที่ลูกหนี้ทำงาน คาดว่าจะเริ่มหักบัญชีเงินเดือนเอกชนได้เต็มรูปแบบในช่วงกลางปี 2561

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน