ชมรมผู้เลี้ยงสุกรภาคอีสานคัดค้าน รัฐให้นำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐ

ร้อยเอ็ดนายประสิทธิ์ หลวงมณี ประธานชมรม ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวภายหลังยื่นหนังสือกับ นางอุตสา จิตกระเสริม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สนง.พาณิชย์ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องขอคัดค้านการนำเข้าเนื้อสุกรและชิ้นส่วนจากสหรัฐ ว่า ตนและ นายชูศักดิ์ รัตนวนิชย์โรจน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะ เคยไปคัดค้านที่สภามาแล้ว แต่ยกเลิกไปตั้งแต่ยุคนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี มาวันนี้ทางสหรัฐมาบีบและกดดันให้ประเทศ ไทยนำเข้าเนื้อสุกรและชิ้นส่วนดังกล่าว ขนาดไม่นำเข้ามาราคายังตกต่ำเกษตรกรก็อยู่ไม่ได้
ที่ผ่านมากลุ่มผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศได้คัดค้านการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐมาตลอด เพราะมีข้อมูลปริมาณการผลิตเนื้อสุกรของไทยยังคงล้นตลาดในประเทศ เช่นเดียวกับสินค้าเกษตรอื่นๆ ที่สร้างปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และสร้างปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร
“สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ ราว 200,000 ครัวเรือน ขอยืนกรานคัดค้านการเปิดนำเข้าดังกล่าว”
สำหรับที่ร้อยเอ็ดมีทั้งสมาคมและชมรมที่ยื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการนำเข้าดังกล่าว ซึ่งเดิมให้นำเข้าเป็นอาหารสัตว์ เป็นหมูที่ไม่ปลอดสารพิษ มีสารเร่งเนื้อแดง ยุคทักษิณห้ามนำเข้าแต่ยุคนี้รัฐบาลกลับให้นำเข้าโดยบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง ถ้าหากยินยอมให้นำเข้าเกษตรกรไม่มีที่ยืนแน่ วันนี้ร้องผ่านกระทรวงพาณิชย์ไปถึงนายกรัฐมนตรี ถ้าไม่ดำเนินการให้ขั้นตอนต่อไปก็ต้องดำเนินการทางกฎหมาย ต้องฟ้องร้องกัน เพราะทำให้เกษตรกรเดือดร้อนเสียหาย ปัจจุบันเปิดเสรีมีแนวโน้มนำเข้าเนื้อสัตว์ทุกประเภท แต่บางอย่างต้องปกป้องเกษตรกรด้วย
ขณะที่นางอุตสา กล่าวว่า เป็นผู้แทนรับหนังสือร้องเรียนแทนพาณิชย์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด