พิษณุโลกปักหมุด พื้นที่บ้านร่องกล้า ใช้ด้านการเกษตร

พล.ท. ธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อมด้วย นายสุวรรณ ภานุนำภา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่บ้านร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ราษฎรบนพื้นที่สูง หมู่ที่ 10 บ้านร่องกล้า ได้รับทราบแนวเขตพื้นที่บ้านร่องกล้า รวมถึงได้ทราบแนวเขตที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.พิษณุโลก บริเวณส่วนที่กันออกจากเขตของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จำนวน 830 ไร่ ให้ถูกต้อง และได้ขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจน และเมื่อทราบพื้นที่ที่ชัดเจนทั้งหมดแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ต่อไป โดยตามมติ ครม.ได้กำหนดให้ศูนย์พัฒนาราษฎรฯ จัดสรรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรหรืออย่างอื่น ภายในเนื้อที่ 830 ไร่

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน