หนึ่งทศวรรษ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว สู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย พลิกภูมิทัศน์ปรับบริการพร้อมสร้างสุขภาพดีในระดับ Excellence

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดงาน 1 ทศวรรษ แห่งการโอนย้ายสู่สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560  กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสมโภชรูปเหมือนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และพระเกจิอาจารย์อื่นๆ  ปรารภกถาทิศทางในอนาคตของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โดย ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม  ทรัพย์เจริญ แพทย์ประจำพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9  และอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทาน, ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, นายพินิจ  จารุสมบัติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, และ ศ.ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือระหว่าง 4 องค์กรชลประทาน”:วัดชลประทานรังสฤษดิ์ กรมชลประทาน  โรงเรียนชลประทานวิทยา และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและยังมีการจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อเรื่อง “เส้นทาง 1 ทศวรรษ”  ที่บอกเล่าเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตั้งแต่ปี 2550 – 2560

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชลธารวิโรฒ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน