วิสาหกิจชุมชนฯเพชรบุรีลุยข้าวครบวงจร

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม เพชรบุรี ผลิตข้าวหอมปทุมธานีออร์แกนิก 100% ออกสู่ตลาดโดยไม่ผ่านพ่อคนกลาง ชูจุดเด่นเหนียว นุ่มใกล้เคียงข้าวหอมมะลิและขายราคาต่ำ
นายภูเบศ ผ่องธนภัทร
ผู้จัดการโครงการรอยยิ้มชาวนา เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากการที่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งร่วมกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปลูกข้าว จัดตั้งโรงสีข้าวและวางแผนขายข้าวเองแบบครบวงจรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ล่าสุดโครงการนี้ได้สร้างโรงสีแปรรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมดำเนินการจัดจำหน่ายข้าวตรา “รอยยิ้มชาวนา” โดยตรงแก่ผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคข้าวหอมปทุมธานีออร์แกนิก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิก ชาใบข้าวออร์แกนิก ฯลฯ ในราคาค่อนข้างต่ำคือ ข้าวหอมปทุมธานีออร์แกนิก ขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม เพียง 160 บาท เท่านั้น ซึ่งจุดเด่นของข้าวหอมปทุมธานีออร์แกนิกมีความเหนียวและนุ่มใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิ เพราะใช้เทคโนโลยีควบคุมการให้น้ำและใส่ปุ๋ยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้ผลผลิตสูงถึงไร่ละ 1 ตันข้าวเปลือก สูงกว่าข้าวหอมะลิที่ได้ผลผลิตประมาณ 300-400 กิโลกรัม/ไร่
“ขณะนี้ทางศูนย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโมเดลของจังหวัดเพชรบุรีและจะเป็นต้นแบบของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ เพราะวางแผนจะให้ชาวนากลุ่มนี้ปลูกข้าวตามมาตรฐาน GAP และเป็นข้าวอินทรีย์ หรือออร์แกนิกสูงถึง 1 หมื่นไร่ แต่โรงสียังขาดอุปกรณ์ราคาสูง เช่น เครื่องอบและเครื่องยิงสี โครงการรอยยิ้มชาวนาจึงเข้ามามีส่วนช่วยในการหาช่องทางจัดจำหน่ายและผลผลิตแปรรูปจากข้าวอีกหลายรายการ ล่าสุดวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวแห่งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นประจำปี 2561 จากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมชลประทาน”
ปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม มีสมาชิก 196 คน บนพื้นที่ปลูกข้าว 1,337 ไร่ ก่อตั้งเมื่อปี 2547 จากจุดเริ่มต้นเพื่อเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อชุมชน ซึ่งได้รับการรับรองโดยกรมการข้าว จนกระทั่งปี 2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศศูนย์ข้าวชุมชนอันดับ 1 ของประเทศ ทำให้กลุ่มชาวนาเกิดกำลังใจเป็นอย่างมากที่จะสร้างระบบเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิกยั่งยืน ตามรอยเท้าพ่อ โดยทางศูนย์จะเน้นผลผลิตที่ได้มาตรฐาน GAP, GMP เกษตรปลอดภัยและ organic เป็นหลัก 100% เพื่อผลิตข้าวสารออร์แกนิก ปีละ 100 ตัน ออกจำหน่าย

ขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจ