ชัยภูมิฟ้องศาลปค.ไม่เอารง.ไฟฟ้า ชาวพิจิตรก็รวมตัวต้านผลิตไฟฟ้าจากขยะรีไซเคิล

นครราชสีมา – วันที่ 25 กันยายน ชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ กว่า 500 คน เดินทางมายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ขอให้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัทเอกชนเจ้าของโครงการเหมืองแร่โพแทสและเกลือหิน ที่กำลังผลักดันอยู่
สืบเนื่องจากชาวบ้านพบว่า รายงานอีไอเอทั้ง 2 ฉบับ มีความไม่ชอบธรรมหลายประเด็น เช่น รายงานวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่โพแทสและเกลือหิน ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ลัดขั้นตอนการยื่นขอใช้ประโยชน์แหล่งน้ำสาธารณะ เป็นต้น นอกจากนั้นยังส่งรายงานที่ขัดกับมติ สผ.และคชก. อีกทั้งการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงจากถ่านหินเป็นชีวมวลกะลาปาล์ม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ชาวบ้านยังถูกกีดกันไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย
ก่อนหน้านี้แม้ชาวบ้านยื่นหนังสือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดค้านแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เป็นผล ดังนั้น จึงได้พากันเดินทางมายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้มี คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการใช้น้ำ เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง 2 ฉบับ และถอนการพิจารณารายงานฯ ครั้งที่ 4 ฉบับชีวมวล ที่ใช้ข้อมูลวันที่ 24 กรกฎาคม ออกจากการประชุม สผ.และคชก.
วันเดียวกัน ชาวบ้านจาก ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จำนวนกว่า 50 คน ถือป้ายข้อความคัดค้านโรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแปรรูป (RDF) หรือขยะรีไซเคิล ขนาดกำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างพิจิตร ที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี ซึ่งกำลังเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นโครงการดังกล่าว โดยระบุว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารโครงการจากบริษัทผู้ดำเนินการเลย ทำให้หวั่นว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตชาวบ้าน

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด