ดึง 52 ชุมชน “นบพิตำ-ท่าศาลา” ผนึกพัฒนาลุ่มน้ำ “คลองกลาย”

นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน เปิดเผยถึงผลสรุปโครงการจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำคลองกลายแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในลุ่มน้ำทั้ง 52 หมู่บ้าน 5 ตำบล ในเขตอำเภอนบพิตำ และอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เพิ่งเสร็จสิ้นว่า ประกอบด้วย 3 แผนงาน 260 โครงการ ความจุรวม 88 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) โดยเฉพาะแผนงานสำคัญเร่งด่วน การสร้างอ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำคลองกรุชิง 60 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำคลองแซะ 10 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำหมอนมด 10 ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำคลองกัน 5 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งการสร้างฝายคลองกลายขนาดกลาง ประตูระบายน้ำป้องกันน้ำเค็มและเขื่อนป้องกันตลิ่ง

“ปริมาณน้ำท่าของคลองกลายปีหนึ่ง 645 ล้าน ลบ.ม. แต่ทั้งลุ่มน้ำมีแหล่งน้ำเก็บกักเพียง 3 ล้าน ลบ.ม. ดังนั้น น้ำส่วนใหญ่จึงไหลลงทะเลอย่างน่าเสียดาย ในขณะพื้นที่ต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำ อุทกภัย และน้ำเค็มรุกล้ำตลอดเวลา และจากการสำรวจของชาวบ้านเอง ต้องการน้ำ 316 ล้าน ลบ.ม. เผื่ออนาคต 30 ปีข้างหน้า แต่ในชั้นต้นชาวบ้านเห็นด้วยที่จะพัฒนาแหล่งน้ำ 88 ล้าน ลบ.ม.ไปก่อน”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560