ลั่นฆ้องประชุม รมว.เกษตรอาเซียน ชูปลอดภัย-รำลึกศาสตร์พระราชา

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) ครั้งที่ 39 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ปี 2560 ถือเป็นปีครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งภาคเกษตรเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดของประเทศสมาชิก เนื่องจากอาเซียนเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ และเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรายใหญ่ที่สุดของโลก ดังนั้น สมาชิกจึงควรมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้สามารถเผชิญกับสิ่งท้าทายที่สำคัญ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ภูมิอากาศโครงสร้างประชากรการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมจะติดตามผลการดำเนินงานกำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินโครงการ ให้ความเห็นชอบมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรและป่าไม้ เพื่อให้ประเทศสมาชิกนำไปปรับใช้เชื่อมโยงและสนับสนุนนโยบายอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยและเพียงพอ มีความเป็นเอกภพ ทั้งด้านการผลิตและการค้า และปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก การผลักดันแผนขับเคลื่อนนโยบายประมงร่วมประชาคมอาเซียน และจะใช้โอกาสนี้เทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้ทรงงานด้านการเกษตรให้แก่รัฐมนตรีและผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน