สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร กับผลงานดีเด่นระดับประเทศ ปี 60

ถ้าเอ่ยถึงจังหวัดสกลนคร หลายท่านที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จะต้องนึกถึง หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอริยสงฆ์ที่ประชาชนทั่วไปเคารพนับถือ แห่งวัดป่าสุทธาวาส และเกจิอาจารย์ดังๆ อีกมากมาย รวมถึงสมเด็จพระสังฆราช องค์ปัจจุบัน ที่อดีตท่านเคยไปปฏิบัติธุดงควัตร ที่วัดถ้ำขาม แห่งเทือกเขาภูพาน อีกหลายคนนึกถึง “พระธาตุเชิงชม” เจดีย์เก่าแก่สมัยขอมเรืองอำนาจ หลายคนนึกถึง “พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์” ที่ประทับทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ์ และอีกหลายคนจะนึกถึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า “หนองหาร” เป็นที่มาของตำนาน “ท้าวผาแดง นางไอ่” แต่อีกหลายคนจะนึกถึง “สาวภูไท” ที่มีเอกลักษณ์การดำรงชีพของตนเอง จนเป็นที่มาของคำขวัญประจำจังหวัด “พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร ตระการตาปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม”

สกลนคร ในปัจจุบันการเดินทางสะดวกมาก ทั้งทางรถยนต์และทางเครื่องบิน มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย สมกับเป็นเมือง สามธรรม คือ “ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม” ใครได้ไปเยือนถือว่ามีบุญมาเกิด ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ ธัญญาหารหลากหลาย พืชเศรษฐกิจหลักทำรายได้เข้ามีมากมาย อาชีพหลักทำนาข้าว อาชีพรองงานค้าขาย รับจ้าง พืชที่มีความโดดเด่นในด้านภูมิศาสตร์ คือหมากเม่า หรือเม่า ผักหวานป่า และหวาย เป็นพืชประจำถิ่นที่มีมาช้านาน ทางด้านปศุสัตว์ ที่เลื่องชื่อคือ โคขุนโพนยางคำ ไก่ดำภูพาน และหมูดำ ทางด้านประมง คือ ปลาหมอน้ำจืดตัวใหญ่ (ปลาเข็งยักษ์)

หลายท่านที่เป็นนักอ่าน คงจะจำผู้เขียนได้ เพราะเคยเขียนบทความ เรื่องไผ่จีนเขียวเขาสมิง มานาน และเป็นประธานชมรมไผ่เศรษฐกิจไทย ปัจจุบันชมรมก็ยังมีอยู่แต่ลดบทบาทลงไปชั่วคราว ยังมีสมาชิกโทรศัพท์สอบถามถึงการจัดอบรม เรียนรู้เรื่องไผ่อยู่เป็นประจำ ก็ตอบได้เลยว่าในอนาคตคงต้องผนวกกับกิจกรรมอื่นๆ คือ เสริมให้มีหลากหลายขึ้น ปลายปีอาจจะจัดอบรมด้านการทำเกษตรผสมผสาน ที่เป็นรูปแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ก็ด้วยเหตุผล ถ้ามีกิจกรรมหลากหลาย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะช่วยเสริมความรู้หรือความตั้งใจของผู้ที่จะพัฒนาพื้นที่ของตนเอง

โดยส่วนตัวแล้วต้องการที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกร และท่านที่เป็นข้าราชการทั้งก่อนเกษียณและหลังเกษียณอายุราชการ ที่ไม่ยอมให้ใครมาว่า อายุมากแล้วไม่มีประโยชน์ ก็คอยติดตามนะครับ ต่อไปนี้จะใช้เวลาว่างเขียนบทความส่งกองบรรณาธิการ หนังสือดีๆ “เทคโนโลยีชาวบ้าน” มาให้อ่านเสริมความรู้กันไป

แต่ฉบับนี้ ขอนำเสนอผลงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ที่คว้ารางวัลดีเด่นระดับประเทศมาครองคือ ประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 2560 ฟังความในใจยุวเกษตรกรดีเด่น เข้ารับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพืชมงคลประจำปี 2560

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตร พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่แบบมืออาชีพ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรสู่ครอบครัว ชุมชนได้ ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดมะเขือเทศ การปลูกหม่อน เสาวรส และกระเจี๊ยบแดง โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) มาตั้งแต่ปี 2556

ในวันพืชมงคลที่ผ่านมา กลุ่มยุวชนเกษตรกร ได้รับคัดเลือกให้เป็นกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ โดย น้องอ๊อด – เด็กชายจักรพงศ์ กงแก่นทา ประธานกลุ่มยุวเกษตรกรโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา พูดถึงความรู้สึกของตนเองว่า

“จากเดิมผมไม่เคยมีความคิดว่าจะทำอาชีพเกษตรเลย เพราะเห็นพ่อกับแม่ และหลายๆ คนที่ทำเกษตรมีความเป็นอยู่ที่ยากจน ลำบาก สิ่งที่ผมสนใจมาโดยตลอดก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จนวันหนึ่ง อาจารย์สุชญา ก็ชักชวนผมว่า ชอบงานด้านวิทยาศาสตร์ใช่ไหม งั้นมาทำกิจกรรมร่วมกันสิ”

“ตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผมก็เลยตอบตกลงกับอาจารย์ไป พอมาถึงสิ่งที่อาจารย์ให้ผมได้เรียนรู้ก็คือ การทำปุ๋ยชีวภาพ ผมก็คิดว่านี่น่ะหรือวิทยาศาสตร์ แต่ด้วยความที่ตกลงกับอาจารย์แล้ว ก็เลยยังคงมาเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป”

“ตอนนั้นผมกับรุ่นพี่ก็ได้เข้ามาทำกิจกรรม เรียนรู้เรื่องการต่อยอดมะเขือเทศที่โรงงานหลวงฯ ซึ่งช่วงนั้นเองที่ทำให้ความคิดของผมเริ่มเปลี่ยนไป ผมรู้สึกสนุกกับการทำการเกษตร และได้เรียนรู้ว่า เกษตร มันไม่ใช่แค่การมานั่งปลูกต้นไม้ แต่มันยังมีอะไรที่มากกว่านั้น ผมกับพี่ๆ เพื่อนๆ ได้เรียนรู้และน้อมนำเอาเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน มาใช้กับที่บ้านและทำเป็นฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียน”

“ในปีนี้พวกเรามีความดีใจ ภาคภูมิใจ และนับเป็นเกียรติอย่างสูงสุดของวงศ์ตระกูล ของโรงเรียน ที่เราได้รับเลือกให้เป็นกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ และได้เข้ารับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพืชมงคลประจำปี 2560 ซึ่งผมกับทุกคนในกลุ่มก็ตั้งใจที่จะสานต่อและขยายความรู้ที่เราได้รับมาจากโรงงานหลวงฯ ไปให้กับคนในชุมชนต่อๆ ไป”

เมื่อพูดถึงอนาคตหลังจากจบการศึกษาที่โรงเรียนแล้ว น้องอ๊อดตอบโดยไม่ลังเล

“ผมจะเรียนวิทยาศาสตร์การเกษตร แล้วนำเอาความรู้กลับมาพัฒนาในชุมชนต่อไปครับ สุดท้าย ผมอยากจะฝากถึงเยาวชนทุกคน ให้ลองเปลี่ยนมุมที่เคยมองอาชีพเกษตรในแบบเดิมๆ มาเป็นเกษตรกรแนวใหม่ๆ ที่น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ การนำเอาเทคโนโลยี นำเอาวิทยาศาสตร์เข้ามา แล้วจะพบว่าอาชีพเกษตรนี่เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจครับ”

เป็นอย่างไรบ้างท่านผู้อ่าน บทความ นี่แหละคือผลงานที่ภาคภูมิใจ ผลงานนี้เป็นผลงานที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาคือปี 2559

อันที่จริง เมื่อปี 2559 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ก็ได้รับรางวัลกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศและมีตัวแทนเข้าเฝ้ารับโล่พระราชทานแล้วเช่นกัน ผลงานดีเด่นของจังหวัดสกลนครยังมีอีกหลายกิจกรรม ผู้เขียนก็จะทยอยนำมาเสนอให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบอีก สนใจเข้าชมหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร โทร. (089) 245-1411 นายทรงยศ พุ่มทับทิม

ท้ายบทความนี้ ขอฝากผลงานด้านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสกลนคร ซึ่งไม่เป็นสองลองใคร นับต่อจากประสบการณ์การสร้างศูนย์เรียนรู้หลายแห่ง การสั่งสมประสบการณ์และทีมงาน ทำให้เราคือผู้นำการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมจำนวนมาก ผ่านการอบรมมาหลายรุ่น วิทยากรผู้ถ่ายทอดสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้ดีเยี่ยม เปิดเป็นที่ดูงาน มีให้เลือกหลายกิจการ พืช สัตว์ ประมง แปรรูปการเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่านที่สนใจ ด้านใด ก็โทร. ติดต่อได้ที่ (089) 245-1411 ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ในกรณีมาเป็นหมู่คณะต้องติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ บอกถึงความต้องการมา เราจัดให้ได้ตามเงื่อนไข

ฉบับนี้ขอลาไปก่อน พบกับบทความชาวเกษตรสกลนครใหม่ ในโอกาสหน้า สวัสดีครับ