รองผู้ว่า “สองแคว” ลงพื้นที่ สอบถมคลอง อายุ 100 ปี-ถูกปิดทางสาธารณะ

นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อม นายปรีดา โมรินทร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก นายอธิปไตย ไกรราช ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่คลองจิกเอนและลำธารสาธารณประโยชน์บริเวณพื้นที่บ้านสระโคล่ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง ตามที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ว่าขอให้ตรวจสอบคลองจิกเอนและลำธารสาธารณประโยชน์อายุนานเป็นร้อยปี เนื่องจากถูกถมและปรับสภาพพื้นที่ ทำให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่คลองสาธารณะ นอกจากนี้ เส้นทางสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงถูกปิดกั้น ทำให้เข้าออกไปไร่นาไม่ได้เช่นกัน

ด้าน พ.อ. คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.มทบ.39 เผยว่า จากการลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ เพื่อหาข้อมูลและสอบถามจากชาวบ้านทราบว่า อดีตดั้งเดิมเป็นคลองระบายน้ำลงสู่คลองใหญ่ ปัจจุบันได้ถูกถมปรับสภาพพื้นที่ จนไม่สามารถเห็นร่องรอยคลองจิกเอนและลำรางสาธารณประโยชน์ในสภาพเดิมได้ แต่จากการสอบถามผู้อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้ความตรงกันว่า แต่เดิมประมาณก่อนปี พ.ศ. 2538 มีคลองอยู่บริเวณที่โฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวระบุไว้จริง โดยเบื้องต้นได้ตรวจสอบพื้นที่ จากภาพถ่ายทางอากาศ และประสานสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เข้ามาตรวจสอบรังวัดที่ดิน ว่าคลองจิกเอนอยู่ตรงจุดไหน และรอผลการตรวจสอบอยู่ในขณะนี้

นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า มอบหมายให้เทศบาลตำบลหัวรอ ประสานไปยัง นายก อบจ. เพื่อแจ้งเรื่องให้ทราบ และเข้ามาช่วยดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ โดยทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ให้งานสำเร็จได้โดยเร็ว ส่วนเรื่องเส้นทางที่ชาวบ้านเข้าออกไปไร่นาไม่ได้ ซึ่งได้ให้ทางอำเภอเข้าไปอธิบายพูดคุยกับคู่กรณีอีกฝ่าย ให้เข้าใจในการเปิดเส้นทางใช้ร่วมกัน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด