มจธ.คว้าที่ 1 รางวัลเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว

ผศ. สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า มจธ. เป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการเรื่องการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรเพื่อให้สามารถ นำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง โดยเฉพาะการจัดการขยะ นอกจากนี้ยังถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังโรงเรียนและชุมชนรอบข้าง เช่น เครือข่ายโรงเรียนสีเขียว มจธ. ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 42 โรงเรียน และขยายผลไปยังชุมชนรอบข้าง 36 ชุมชน เพื่อให้นักศึกษาของ มจธ. เป็นผู้นำในการขยายผลการสร้างสังคมสีเขียวสู่ชุมชนและโรงเรียนรอบข้างให้เกิดความยั่งยืน และต่อยอดให้เกิดการสร้างนักเรียนหัวใจ สีเขียวขึ้นภายในโรงเรียน ก่อให้เกิดการขยายผลไปยังครอบครัวและชุมชนให้เกิดความยั่งยืนได้ต่อไป
“จากการดำเนินการของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ทำให้ มจธ.ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เพชรน้ำเอก สุดยอดต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษา ประเภทอุดมศึกษา” ผอ.ศูนย์การจัดการด้านพลังงานฯ มจธ.กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด