‘ศิริราช’ อบรมสุขภาพฟรี

รศ.นพ. นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ภาควิชาตจวิทยา จัดงานเนื่องในวันสะเก็ดเงินโลก ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ เวลา 10.30-12.00 น. ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช เสวนาเรื่องน่ารู้โรคสะเก็ดเงินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ห้องประชุมประชา โมกขะเวส ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 4 รพ.ศิริราช ผู้สนใจสามารถร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. (02) 411-1531 นอกจากนี้ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “ใส่ใจ สูงวัย ประเทศไทย 4.0” เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 รพ.ศิริราช โดยมี ศ.นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธาน มีการบรรยายเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ (carer) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชในผู้สูงอายุ ตลอดจนรู้ถึงวิธีการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง เช่น รับมือรู้ทันการสูญเสีย ฝึกสมองผู้สูงอายุในยุคไฮเทค ผู้สนใจร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. (02) 419-4293

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน