วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 45 ปี

พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 45 ปี มีกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมสหกรณ์ การทำบุญเลี้ยงพระ การอ่านสาร พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ อดีตผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลากรในขบวนการสหกรณ์เข้าร่วมใน พิธี โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเชิดชัย พรหมแก้ว นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมฯร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร