มน.ยกระดับสินค้าพื้นเมืองสุโขทัย

ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) เปิดเผยถึงการนำเสนอสินค้าต้นแบบจากผลงานการวิจัย การพัฒนาสินค้าพื้นเมืองเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย โดยร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย นำสินค้าพื้นเมืองที่โดดเด่นมาสร้างสรรค์พัฒนา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย อีกทั้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ ว่า งานวิจัย ครั้งนี้มีการพัฒนาสินค้าที่ผลิตจากทรัพยากรในท้องถิ่น ได้แก่ สินค้าประเภทอาหาร เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ศิลปประดิษฐ์ และสินค้าที่ระลึกในแต่ละอำเภอของจังหวัดสุโขทัย ออกมาเป็นสินค้าต้นแบบ 5 ชิ้น
ผอ.กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มน. กล่าวว่า สินค้าดังกล่าวประกอบด้วย ชามสังคโลกและกระบอกน้ำสังคโลกสุญญากาศ โดยการปรับรูปทรงแก้วกาแฟให้สะดวกต่อการพกพาและเข้าไมโครเวฟได้, ชุดเครื่องเงินเครื่องทองสุโขทัยลายดอกบัวตามที่ปรากฏที่วัดศรีชุมและวัดนางพญา ประกอบด้วยสร้อยคอ ตุ้มหู กำไล และแหวน ทั้งนี้ ออกแบบโดยสื่อถึงเทศกาลลอยกระทงสุโขทัยที่นักท่องเที่ยวนิยม, ผ้าทอพื้นเมืองนาโน พัฒนาเส้นใยผ้าพื้นเมืองให้กันน้ำ กันแมลง และแสงยูวี และพัฒนารูปแบบการใช้งานให้ตอบสนองกลุ่มคนทำงานและวัยรุ่น
ผศ.ดร. วศิน กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีบรรจุภัณฑ์ยาดมยานวดสมุนไพรที่สะท้อนเอกลักษณ์สุโขทัยและบ่งบอกคุณลักษณะของการเป็นยาสมุนไพรที่มาจากปราชญ์ท้องถิ่น โดยนำรูปลักษณ์ของขวดยาไทย ยาจีนแบบโบราณที่ผลิตด้วยเครื่องสังคโลก และมีลวดลายปลาคู่ สะท้อนความเป็นหยินหยาง มาสร้างเป็นบรรจุภัณฑ์สมุนไพร เช่นเดียวกับบรรจุภัณฑ์ขนมโบราณสุโขทัยที่พัฒนากล่องบรรจุขนมผิง ทองม้วน กล้วยอบเนย และหมี่กรอบ เป็นรูปตุ๊กตาชายหญิงแต่งกายในสมัยสุโขทัยพร้อมเกร็ดความรู้

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด