มรภ.ภูเก็ตร่วมชุมชนพัฒนาบาติก

ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้นำนักศึกษาลงพื้นที่ทำกิจกรรมตามโครงการวิจัยจิตอาสาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ร่วมสืบสานอนุรักษ์ ต่อยอด พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการทำงานร่วมกับชุมชน ณ บ้านถ้ำเสือ หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่วิสาหกิจเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวลึกมีความต้องการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวซบเซา โดยพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์บาติกชุมชนให้มีความน่าสนใจ จากที่พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นนั้นขาดเอกลักษณ์ ไม่มีความโดดเด่น จึงต้องการยกระดับด้วยเทคนิคใหม่ๆ และโดยที่มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลักด้านการบริการชุมชน และขยายพื้นที่บริการความรู้ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น จึงได้ส่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ลงพื้นที่ศึกษาวิจัยปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาติกชุมชนของกลุ่มปาเต๊ะบ้านถ้ำเสือ เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาติกของชุมชนให้มีความโดดเด่น และดำเนินงานเป็นรูปธรรม

“เบื้องต้นทีมวิจัยได้ทดลองพัฒนาบาติกโดยย้อมด้วยสีธรรมชาติประเภทแร่ ดินโคลนจากสัตว์ และพืชพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ได้สีสันสดใสเป็นธรรมชาติ เฉดสีแปลกใหม่สวยงาม โดดเด่น ทีมงานวิจัยและกลุ่มบาติกชุมชนจึงเกิดแนวคิดร่วมกันว่าจะต่อยอดวิธีการ ดังกล่าวต่อไป ทั้งได้หารือถึงการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้บาติกสีธรรมชาติในเขตอันดามัน สืบสานภูมิปัญญาพัฒนางานบาติกสีธรรมชาติให้มีคุณภาพต่อไป” ดร.ธีรกานต์ กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด