หนุนเกษตรกรปลูกกาแฟ “รักษ์ป่า” แซมไม้ใหญ่-ปลอดสารเคมี

เชียงรายนายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตร จังหวัดเชียงราย เผยว่า ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกกาแฟในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ปลูกแบบปลอดสารเคมีและได้มาตรฐานที่ดี รวมทั้งช่วยกันดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ดำเนินโครงการยกระดับกาแฟสู่มาตรฐานสากลก้าวไกลตลาดโลก อย่างที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 25 ตำบลวาวี ที่พัฒนาตามโครงการนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม 22 คน
รูปแบบคือไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าและปลูกกาแฟตามจุดที่เหมาะสม เช่น ใต้ต้นไม้ใหญ่ และไม่ใช้สารเคมีใดๆ ซึ่งพบว่าได้ผลเพราะพืชกาแฟสามารถเจริญเติบโตได้ดีเหมือนพืชป่าทั่วไปโดยมีสารอาหารตามธรรมชาติที่สามารถทำให้ได้ผลได้เป็นอย่างดีเช่นกัน ขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้มีการปลูกพืชไม้ผลอื่นๆ ร่วมได้อีกด้วย
ด้าน นายสมศักดิ์ โซคากุ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใหม่พัฒนา กล่าวว่า ที่ผ่านมาการปลูกกาแฟมักมีปัญหาเรื่องการบุกรุกป่า และยังใช้สารเคมี การมีโครงการนี้จึงถือเป็นทางเลือกใหม่ ด้วยการใช้วิธีการธรรมชาติด้วยการปลูกแซมในพืชใหญ่ ซึ่งผลพลอยได้คือนอกจากได้ผลผลิตอินทรีย์แล้ว ชาวบ้านช่วยดูแลป่าไม่ให้ถูกทำลายหรือไฟป่าอีกด้วย
นายซานเสียว แซลี สมาชิก อบต.วาวี กล่าวว่า ก่อนที่จะมาเป็นกาแฟรักษ์ป่านั้น ชาวบ้านจะต้องเข้ารวมกลุ่มกันก่อน เพื่อทำข้อตกลงระหว่างตัวชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการดูแลและปฏิบัติต่อป่าไม้ โดยเฉพาะการจะไม่ขยายพื้นที่ทำกินออกไปอีก และไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่ใช้สารเคมี เมื่อได้ผลผลิตก็จะนำมาจำหน่ายได้ หรือจะมีทางมูลนิธิสายใยแผ่นดินช่วยดูแลหาตลาดให้อย่างเป็นระบบ ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านพึงพอใจโครงการนี้อย่างมาก ผลพลอยได้ที่สำคัญที่สุดอีกประการ คือเกิดการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำทำให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์ทั้งปีด้วยนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด