โพนพิสัยโชว์บั้งไฟพญานาคโลก

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวงานเทศกาลออกพรรษา “บั้งไฟพญานาคโลก” ระหว่างวันที่ 4-11 ตุลาคม และชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคมนี้ ว่าขณะนี้มีการติดตั้งเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการจัดสร้างพญานาคองค์ใหญ่ ชื่อว่า “องค์พิสัยศรีสัตนาคราช” เป็นพญานาค 7 เศียร สูง 16 เมตร ยาว 45 เมตร ขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของอำเภอได้มีการประชุมกับทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการทุกด้าน โดยเรื่องความสงบเรียบร้อย จะมีเจ้าหน้าที่ 2,000 กว่านาย ประจำทุกจุดริมโขง รวมทั้งมีจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ไว้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

ด้าน นายกองตรีธวัชชัย กงเพชร ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดหนองคาย ได้นำเจ้าหน้าที่ อส.จัดเตรียมที่นอน หมอน ผ้าห่ม และกางเต็นท์ ไว้ให้บริการประชาชนนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษาโดยได้จัดเตรียมที่นอนไว้ 50 ชุด รองรับนักท่องเที่ยวได้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังจัดเจ้าหน้าที่ไว้ดูแลความปลอดภัย มีสถานที่จอดรถกว้างขวาง รวมถึงห้องน้ำและห้องประกอบอาหารไว้ให้ด้วย สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 500 คน

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน