ซีพีเอฟ โชว์ความเป็นผู้นำการผลิตอาหารปลอดภัยใน Anuga 2017 พร้อมแสดงสินค้าอาหารของ Bellisio และ FoodFellas หลังซื้อกิจการ

โคโลญจน์ เยอรมันนีบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดตัวความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหารกว่า 120 รายการ ในงานแสดงสินค้าอาหารแบบครบวงจรที่ ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก Anuga 2017 ที่เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมันนี โดยจะเป็นการแสดงสินค้าร่วมกันเป็นครั้งแรกกับ FoodFellas และ เบลิซิโอ หลังจากซื้อกิจการในปีที่ผ่านมา

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก Anuga 2017 นับเป็นการเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 2 ของบริษัท โดยในปีนี้จะเป็นการนำเสนอบูธภายใต้แนวคิด “Lead the Way to Sustainability” เพื่อเป็นการแสดงความเป็นผู้นำในฐานะผู้ผลิตอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานระดับโลก ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาและการผลิตอย่างยั่งยืน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

ปัจจุบัน ซีพีเอฟ ลงทุนและขยายฐานการผลิตไปยัง 16 ประเทศ และส่งออกไปยัง 30 ประเทศใน 5 ทวีป ทั้งยังมีการควบรวมกิจการกับบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำในปีที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงปีนี้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น อังกฤษ และเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจทั้งในด้านการผลิตและกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงและลดอุปสรรคทางการค้าได้เป็นอย่างดี

นายสุขวัฒน์ กล่าวว่า ในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรระดับโลก Anuga 2017 ซีพีเอฟ ภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความหลากหลายร่วมกับบริษัท Bellisio Parent LLC ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานแบบ Single Serve ของสหรัฐอเมริกา และบริษัท FoodFellas Ltd ซึ่งเป็นธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส (food service supplier) ของประเทศอังกฤษ ด้วยการนำเข้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารจากทั่วโลก ซึ่งแต่ละบริษัทมีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเองและกลุ่มเป้าหมายลูกค้าแตกต่างกัน

สำหรับสินค้าที่ ซีพีเอฟ นำไปแสดงในงาน Anuga 2017 นอกจากสินค้าแบรนด์ ซีพี แล้ว ยังมีแบรนด์สินค้าของ Bellisio ประกอบด้วย Michelina’s, EatingWell, So Right, Boston Market, Atkins, Snakmandoo, Chili’s, EAT และแบรนด์ที่เป็นคู้ค้าของ FoodFellas เช่น Kepak Group, Big Jake’s, D Damhus, AvoGrande,  ComidaLatina, Ovation, McCrum, Cheesecake, Pomone, Shaws ประกอบด้วยสินค้าอาหารหลากหลาย

รายการ ทั้งอาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารพร้อมรับประทาน เนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ เช่น เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแกะ และซี่โครงหมู รวมไปถึงเครื่องปรุงรส และเครื่องเทศต่าง ๆ

“ซีพีเอฟ ในฐานะผู้ผลิตอาหารครบวงจรชั้นนำระดับโลก ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหารอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะด้านคุณภาพอาหารปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่การผลิตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ ครัวของโลก” นายสุขวัฒน์ กล่าว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ของ ซีพีเอฟ ได้รับการรับรองมาตรฐาน QS (Quality Scheme) จากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองกระบวนการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยสำหรับการบริโภค และเป็นมาตรฐานสูงสุดสำหรับการรับรองความปลอดภัยอาหารเพื่อผู้บริโภคชาวเยอรมัน ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในยุโรปอย่างแพร่หลาย ที่สำคัญมาตรฐาน QS ยังมีข้อกำหนดที่เข้มงวดมาก เน้นกระบวนการผลิตที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในระดับสูงต่อตัวสินค้า ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยปฏิบัติตามหลัก Animal welfare และ Animal Health

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังเป็นผู้ผลิตอาหารที่ได้รับการคัดเลือกในกลุ่มตลาดใหม่ (Emerging Market) ดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indexes หรือ DJSI) 3 ปีต่อเนื่องกัน และยังเป็นภาคีในข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact หรือ UNGC) เพื่อเดินตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ตลอดทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายรักษาสิ่งแวดล้อมสากล เช่น โครงการความร่วมมือระดับสากลในการพิทักษ์มหาสมุทร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Seafood Business for Ocean Stewardship) และโครงการปฏิรูประบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนเพื่อสุขภาพที่ดี (Food Reform for Sustainability and Health’ หรือ FReSH)  ที่สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) และมูลนิธิอีท (EAT Foundation) เป็นแกนนำ