จังหวัดชลบุรีพร้อมเคลื่อนทัพอีอีซี รัฐทุ่ม 5 ปี 8 แสน ล.ดูดลงทุนอุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว

ผู้ว่าฯเมืองชลเผยอีอีซีเกิดแน่ รัฐบาลตั้งเป้า 5 ปี ทุ่มงบฯ 8 แสนล้านบาท กางแผนของบฯอีอีซีปี’61 รวม 6.4 พันล้านบาท เน้นการท่องเที่ยว-อุตสาหกรรม เร่งศึกษาโครงการอุโมงค์แก้น้ำท่วมพัทยามูลค่า 800 ล้านบาท เตรียมสร้างท่าเทียบเรือเฟอรี่ 2,000 ล้านบาท ฟันธงอีกไม่เกิน 6 เดือน มีการเซ็นสัญญาร่วมทุน PPP หลายโปรเจ็กต์ ขอเอกชนมั่นใจมาลงทุน อีอีซีเกิดแน่

เปิดแผนงบฯปี’61 อีอีซี 6.4 พัน ล.

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แผนการพัฒนาจังหวัดชลบุรีในปี 2561 ยังคงเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นตัวนำ แต่ไม่ทิ้งอุตสาหกรรม เพราะตอนนี้ชลบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมเกือบ 5,000 โรง และ 14 นิคมอุตสาหกรรมที่ต้องดูแล ซึ่งปีงบประมาณ 2561 นี้ จังหวัดได้จัดทำคำของบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 356 ล้านบาท แบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 โครงการ 263.7 ล้านบาท การพัฒนาด้านสังคม 2 โครงการ 11.2 ล้านบาท และการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 81.1 ล้านบาท

ขณะที่แผนงานการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) จากงบฯกลางประจำปีงบประมาณ 2561 อยู่ระหว่างนำเสนอสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 6,418 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงและดูแลระบบน้ำเสียพื้นที่พัทยาและ นาเกลือ งบประมาณ 456 ล้านบาท 2.โครงการระบบระบายน้ำด้านทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาเหนือถึงพัทยากลาง งบประมาณ 1,010 ล้านบาท 3.โครงการระบบระบายน้ำด้านทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยากลางถึงพัทยาใต้ งบประมาณ 1,075 ล้านบาท 4.โครงการระบบระบายน้ำด้านทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้ถึงถนนเทพประสิทธิ์ งบประมาณ 1,525 ล้านบาท 5.โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ (สะพานบาลีฮาย) งบประมาณ 2,050 ล้านบาท 6.โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้านเกาะล้าน งบประมาณ 200 ล้านบาท และ 7.โครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมของระบบขนส่งมวลชนเมืองพัทยา (ระบบรางขนาดเบา tram) งบประมาณ 102 ล้านบาท สำหรับแผนงานสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (จาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) จำนวน 1 โครงการ คือโครงการก่อสร้างป้ายตัวอักษร PATTAYA งบประมาณ 14.4 ล้านบาท

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี ดำเนินกิจกรรมจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา งบประมาณ 29 ล้านบาท และกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำโครงการศึกษา ออกแบบ และวางผังพื้นที่เฉพาะโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองพัทยา เพื่อให้การบริหารจัดการเมืองพัทยาเป็นระบบ

คาดอีก 6 เดือนเซ็นสัญญา PPP

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวว่า ภาพรวมอีอีซีทั้ง 3 จังหวัด รัฐบาลได้ตั้งเป้าลงทุนประมาณ 8 แสนล้านบาท ภายใน 5 ปี ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นตัวชี้วัดว่าประเทศจะไป 4.0 ได้หรือไม่ แต่วันนี้มีเอกชนหลายรายมาถามตนว่า รัฐบาลจะทำจริงหรือไม่ เพราะยังไม่เห็นความเคลื่อนไหว ตรงนี้ได้อธิบายไปแล้วว่า ทำจริงแน่นอน แต่ว่าจะให้เห็นรถไฟขึ้นวันนี้เป็นไปไม่ได้ เพราะอยู่ระหว่างทำ TOR หาเอกชนมาลงนามในสัญญา แต่มั่นใจว่านับจากนี้ไปภายใน 6 เดือน สิ่งที่จะเห็นคือ จะมีคู่สัญญาในการพัฒนาทั้งท่าเทียบเรือ สนามบิน ระบบราง รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ และถนนจะเริ่มเห็นการลงมือแน่นอน

“โครงการนี้รัฐบาลทุ่มสุดตัว และเราเองก็มองว่าเป็นไปได้ อย่างอีสเทิร์นซีบอร์ดที่ว่าโชติช่วงชัชวาลยังสู้อันนี้ไม่ได้ เพราะครั้งนั้นเป็นแค่พลังงาน แต่นี่ครอบคลุมหมดทั้ง 10 อุตสาหกรรมเก่าและใหม่ ซึ่งวันนี้รัฐบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชนพยายามทำให้โปร่งใส เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ดังนั้นต้องยึดถือระเบียบกฎหมาย ซึ่งมีขั้นตอน ระยะเวลา จึงอยากให้ทุกคนเข้าใจ จริง ๆ รัฐบาลอยากทำวันนี้พรุ่งนี้ แต่เกรงว่าทำออกมาจะเกิดผลกระทบ เนื่องจากมุมมองของคนที่ไม่เข้าใจ อาจจะพูดได้ว่าเอื้อประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่จริง ๆ ไม่ใช่ เราต้องการทำให้บ้านเมืองดีขึ้น แต่ในเมื่อติดข้อกฎหมายก็ต้องอดทน แม้กระทั่งการร่วมลงทุน PPP ถ้าไม่รัดกุมก็จะเกิดคำถามว่า ทำไมเอื้อบริษัทใหญ่ ดังนั้นรัฐบาลไม่ได้ผลีผลาม กำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดขึ้น”

ดูแลประโยชน์ชาวบ้าน-นักลงทุน

นายภัครธรณ์กล่าวว่า บทบาทจังหวัดกับการผลักดันอีอีซี สำหรับจังหวัดคือการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มคนต่าง ๆ เพราะบางครั้งยังไม่เข้าใจว่าอีอีซีจะทำอะไร แล้วมีผลกระทบอย่างไร จึงเป็นหน้าที่จังหวัดไปให้ความเข้าใจ ย้ำเสมอว่า โครงการอะไรก็ตาม ชาวบ้านต้องได้ประโยชน์และดีขึ้นกว่าเดิม อาจจะได้รับผลกระทบ แต่ต้องมีทางชดเชย เช่น ท่าเทียบเรือแหลมฉบังเฟส 3 ชาวประมงในพื้นที่หาปลาลดลง รายได้อาจจะน้อยลง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลไม่ทิ้ง ช่วยหาทางออก เช่น ลูกหลานประมงไปสมัครงานในการท่าเรือ เพื่อที่ให้ท้องถิ่นทำงานร่วมกัน อยู่ร่วมกันได้ ตรงนี้ชาวบ้านพอใจ

“ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา มองว่าอยู่ที่การบริหารจัดการที่เกิดจากคน เช่น มาบตาพุด โรงงานมีปัญหาปล่อยของเสีย นั่นเพราะไม่บริหารจัดการ เปรียบเหมือนบ้านเรา คนในบ้านตื่นเช้ามาไปฉี่ไปถ่ายหน้าบ้าน ทำอย่างนี้ทุกวันบ้านก็เละเทะ โรงงานก็เช่นกัน มีของเสียแน่นอน แต่ถ้าบริหารจัดการก็ไม่เกิดปัญหา วันนี้จังหวัดชลบุรีได้ขอร้องทุกคนว่า ทำงานด้วยกันต้องทำงานด้วยหลักเหตุผล ไม่ใช่ประท้วงทุกอย่าง”

ในส่วนของนักลงทุนที่กำลังมองหาที่ลงทุน ผู้ว่าฯชลบุรีบอกว่า จังหวัดชลบุรีมีนิคมอุตสาหกรรมที่ยังมีพื้นที่อยู่ หากมาทำในนิคมก็จะง่ายเพราะมีความพร้อมหมดแล้ว เพียงแต่นำเงินมาลงทุนเท่านั้น แต่หากนักลงทุนไม่ว่าไทยหรือต่างชาติที่ไปซื้อที่ดินที่สามารถลงทุนได้ แต่ติดเรื่องผังเมือง เราก็พร้อมจะดูแล ดูรายละเอียดปรับปรุงให้

ปรับโฉมท่องเที่ยว-แก้น้ำท่วม

นายภัครธรณ์บอกว่า การท่องเที่ยวตนเน้น 3 เรื่อง คือ สะดวก สะอาด และปลอดภัย ตลอด 1 ปี มีการเก็บข้อมูลและแก้ไขมาตลอด จากเดิมที่นักท่องเที่ยว พูดเรื่องความน่ากลัวของแก๊งต่าง ๆ ทั้งมาเฟียต่างชาติ แก๊งกะเทย วันนี้ไม่มีปัญหาแล้ว เป็นผลให้นักท่องเที่ยวมามากขึ้น การท่องเที่ยวบูมขึ้น รายได้จากท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีปี 2559 อยู่ที่ 2.06 แสนล้านบาท

ผู้ว่าฯชลบุรีบอกอีกว่า อีกเรื่องสำคัญที่ต้องแก้ให้ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือปัญหาน้ำท่วมพัทยา โดยปีนี้ได้งบฯกลุ่มจังหวัดมา 800 กว่าล้าน เพื่อทำโครงการอุโมงค์น้ำ สืบเนื่องจากพัทยาเป็นเมืองติดทะเล เป็นพื้นที่รับน้ำ เมื่อน้ำมาจากด้านบนคือ หนองปรือ หนองปลาไหล ทำให้เกิดน้ำท่วม จึงคิดว่าจะสร้างอุโมงค์น้ำยาวขนานไปกับทางรถไฟ เมื่อสร้างเสร็จจะสามารถจุน้ำได้ 4-5 แสนล้านลูกบาศก์เมตร โดยน้ำที่ไหลมานั้นจะต้องพิจารณาอีกว่าจะบริหารจัดการอย่างไร ซึ่งกรมชลประทานและท้องถิ่นก็ต้องมีส่วนร่วม ความคืบหน้าโครงการขณะนี้ท้องถิ่นอยู่ระหว่างการลงนามสัญญา แต่ตอนนี้ท้องถิ่นก็ยังกังวลว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ จังหวัดจึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาโครงการอีกครั้ง

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์