กนอ.บุกดันไซโมเดลเขตศก.อีอีซี ดึงญี่ปุ่นลงทุนการแพทย์-ศูนย์ทดสอบครบวงจร

กนอ. เดินสายเจาะโมเดลเขต ศก.พิเศษคันไซต้นแบบอีอีซี ดึงความมั่นใจญี่ปุ่นลงทุนหนุนอุตฯ การแพทย์ไทย และศูนย์ทดสอบทางการแพทย์แบบครบวงจร พร้อมโชว์ศักยภาพพื้นที่ลงทุน 5 หมื่นไร่ พร้อมสิทธิประโยชน์จูงใจเพียบ

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มมีความชัดเจนในเรื่องการขับเคลื่อนโครงการระเบียบเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ให้เป็นรูปธรรม ทั้งในด้านกฎหมายมาตรการส่งเสริมการลงทุน และการกำหนดขอบเขตพื้นที่การลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ทาง กนอ. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จึงร่วมกันนำคณะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมร่วมกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน (โรดโชว์) พร้อมศึกษาดูงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ (KANSAI) และดูงานด้านวัฒนธรรมชีวภาพการแพทย์ (ไบโอ เมดิเคิล) ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง 1-7 ตุลาคม 2560 เพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่อีอีซีครอบคลุมใน 3 จังหวัด คือ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

“การไปศึกษาแนวทางและรายละเอียดการพัฒนานิคมฯ คันไซในครั้งนี้ เพื่อนำมาเป็นต้นแบบที่จะนำกลับมาพัฒนาพื้นที่อีอีซีอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุนมากขึ้น ในกลุ่มนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ช่วยให้ประเทศพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต และศูนย์ทดสอบทางการแพทย์แบบครบวงจร” นายวีรพงศ์ กล่าว

สำหรับการเตรียมความพร้อมของพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นตามมาในพื้นที่อีอีซี ขณะนี้ กนอ.ได้จัดสรรพื้นที่ที่พร้อมในการพัฒนารองรับการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ในระยะ 5 ปีแรก (2560-2565) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน 3 พื้นที่ ประมาณ 50,000 ไร่

โดยมีพื้นที่นิคมฯ พร้อมรองรับนักลงทุนได้ทันที 14 แห่ง 12,000 ไร่ พื้นที่อยู่ระหว่างพัฒนา 7 แห่ง 15,000 ไร่ และพื้นที่เขต/สวนอุตสาหกรรม 10,000 ไร่ และพื้นที่พัฒนาเพิ่มขึ้นอีก 10,000 ไร่เศษ

ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษคันไซเป็นพื้นที่ลงทุนด้วยนวัตกรรมชีวภาพการแพทย์ ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด