ฮือฮา! นักวิทย์ญี่ปุ่นตัดแต่งพันธุกรรมให้แม่ไก่ออกไข่ที่มีตัวยารักษาโรคร้ายแรง เผยช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก

เอเอฟพีรายงานว่า นักวิจัยชาวญี่ปุ่นจากสถาบันเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นสูงแห่งชาติในเขตคันไซ ได้ทดลองตัดแต่งพันธุกรรมของแม่ไก่ให้ออกไข่ที่มีตัวยาที่สามารถรักษาโรคร้ายแรง รวมถึงโรคมะเร็ง เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษา

โดยได้นำยีนที่สามารถผลิตสารอินเตอร์เฟอรอน เบต้า (interferon beta) ผสมเข้าไปในเซลล์ที่เป็นสารตั้งต้นของตัวอสุจิของไก่ จากนั้นนำไปปฏิสนธิกับไข่ และเกิดเป็นแม่ไก่ที่มียีนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้แม่ไก่ออกไข่ที่มีสารอินเตอร์เฟอรอน เบต้าได้

นักวิทยาศาสตร์ยังวางแผนที่จะขายยาดังกล่าวให้กับบริษัทผลิตยา เพื่อนำไปใช้การวิจัย ซึ่งจะสามารถทำให้ราคาของยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้าลดลงได้

ทั้งนี้ อินเตอร์เฟอรอน เบต้า นั้นเป็นตัวยาที่ใช้รักษาโรคร้ายแรงต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis) โรคตับอักเสบ (hepatitis) ซึ่งราคายาดังกล่าวในปัจจุบันนั้นมีราคาสูงถึง 100,000 เยนต่อไมโครกรัม

อย่างไรก็ตามการใช้ยาในไข่ไก่จากการตัดต่อพันธุกรรมนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นนั้นมีกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวยาใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ยาจากต่างประเทศ ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบหลายปี

แต่นักวิจัยหวังว่าความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของยาลงได้ถึง 10% ของราคาในปัจจุบัน

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์