ชงกว่า 1 พันหลักสูตร อบรมครูอาชีวะ เน้นภาคปฏิบัติ-ลุ้นสถาบันคุรุฯ รับรอง

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องไปวิเคราะห์แนวทางการจัดอบรบและพัฒนาครูอาชีวศึกษา เพื่อเสนอหลักสูตรการอบรมเข้ามาให้ สอศ.พิจารณา ก่อนเสนอให้สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง และจัดอบรมครู อาจารย์ในสังกัด สอศ. ซึ่งขณะนี้มีผู้เสนอหลักสูตรอบรมเข้ามาแล้วกว่า 1,000 หลักสูตร ใน 9 ประเภทวิชา คืออุตสาหกรรม พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ประมง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับการอบรมของ สอศ.จะแตกต่างจากการอบรมตามโครงการพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยจะเน้นอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติเป็นหลัก รวมถึงต้องเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาต้นสังกัด ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาต่อยอดวิชาที่สอนได้ ไม่ได้มุ่งอบรมเพื่อใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเท่านั้น

นายสุเทพ กล่าวอีกว่า ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการจัดอบรมนั้น จะให้วิทยาลัยใช้งบที่มีอยู่บริหารจัดการไปก่อน หากไม่เพียงพอค่อยทำเรื่องเสนอขอมาเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ วิทยาลัยแต่ละแห่งจะต้องวิเคราะห์ความต้องการ และความจำเป็นในแต่ละด้าน ก่อนอนุมัติให้ครู อาจารย์เข้ารับการอบรม ในส่วนของ สอศ.ไม่ได้กำหนดค่าใช้จ่ายในการอบรมไว้รายละ 10,000 บาทต่อคนต่อปี เช่นเดียวกับ สพฐ.เพราะหลักสูตรที่อบรมจะแตกต่างจากของ สพฐ. เช่น บางหลักสูตรต้องมีค่าอุปกรณ์ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการอบรมต่อหลักสูตรอาจมากกว่า 10,000 บาท ต่อคน สำหรับหน่วยงานที่เสนอหลักสูตรอบรมเข้ามาให้ สอศ.พิจารณานั้น มีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึง สถาบันการศึกษาต่างๆ จากนี้ต้องรอให้สถาบันคุรุพัฒนารับรองหลักสูตรก่อน จึงจะบอกได้ว่าจะเริ่มจัดอบรมเมื่อใด แต่คิดว่าไม่เกินปี 2561 แน่นอน

“ปัจจุบัน สอศ.มีครู อาจารย์ในสังกัดเพียง 17,226 ราย ไม่มากเท่าครูของ สพฐ.ส่วนที่เหลือใช้ครูอัตราจ้างกว่า 18,000 ราย เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู ดังนั้น เรื่องงบการจัดอบรมจึงไม่รู้สึกกังวล” นายสุเทพ กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน