สช.ชี้แนวทางจัดทำโครงการทวิศึกษา ส่งเสริม 2 กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้เรียนต่อในระบบ

นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) อยู่ในระหว่างจัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด จัดทำโครงการทวิศึกษา โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้
จากนั้นจะเสนอให้ นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณาต่อไป สำหรับรูปแบบการจัดการศึกษาทวิศึกษาของ สช. จะทำเฉพาะในโรงเรียนเอกชนสามัญ เช่น โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนมูลนิธิการกุศล โดยขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนอาชีพซึ่งมีคุณภาพได้รับการยอมรับ อาทิ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ โรงเรียนเสริมสวยเกศสยาม หรือโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ เป็นต้น

“ผมไม่อยากให้เกิดการเข้าใจผิดว่าการศึกษาเอกชนจะจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีฐานะทางครอบครัวเพียงอย่างเดียว เนื่องจากการศึกษาเอกชนเป็นการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายหลากมิติ และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการค่อนข้างสูง เราจึงนำประโยชน์เหล่านี้ มาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้กับเด็กด้อยโอกาส ซึ่งการจัดทำโครงการทวิศึกษาของ สช.แม้จะเป็นครั้งแรก ที่ดำเนินการ แต่มั่นใจว่าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีทรัพยากรที่มีความพร้อมรองรับอยู่แล้ว” นายพะโยม กล่าว
สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักของ สช.คือประชากรวัยเรียนประมาณร้อยละ 30 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อทั้งในสายสามัญและอาชีพ แต่ต้องการมีทักษะความรู้ด้านอาชีพ เพราะเราพบว่าโดยเฉลี่ยในแต่ละปีจะมีเด็กเลือกเรียนต่อสายสามัญประมาณ ร้อยละ 40 และสายอาชีพอีก ร้อยละ 30
ดังนั้น สัดส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ไปศึกษา หากไม่หาช่องทางส่งเสริมองค์ความรู้ให้เขา แล้วต่อไปเขาจะไปอยู่ตรงไหนของสังคม

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด