โครงการชลประทานอุทัยฯ ประกาศลดการระบายน้ำเขื่อนวังร่มเกล้า ป้องกันน้ำล้นตลิ่งท่วมสองฝั่งแม่น้ำสะแกกรัง

วันที่ 10 ตุลาคม เวลา 10.00 น. โครงการชลประทานอุทัยธานี ประกาศควบคุมการระบายน้ำเขื่อนวังร่มเกล้า ในการปรับลดการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำเขื่อนวังร่มเกล้าที่ไหลลงแควตากแดดและแม่น้ำสะแกกรัง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณสองฝั่งแม่น้ำสะแกกรัง รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัย

โดยนายฐกร กาญจน์จิรเดช ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี เปิดเผยว่า ตามที่โครงการชลประทานอุทัยธานีได้ดำเนินการควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำเขื่อนวังร่มเกล้าลงสู่แควตากแดดและแม่น้ำสะแกกรัง ไม่ให้เกิน 200 ลบ.ม./วินาที เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณสองฝั่งแม่น้ำสะแกกรัง รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัย

“เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากลำน้ำแม่วงก์ ลำคลองโพ ลงแควตากแดด ด้านเหนือเขื่อนวังร่มเกล้ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โครงการชลประทานอุทัยธานีจึงได้พิจารณาปรับลดการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำเขื่อนวังร่มเกล้า จากเดิมไม่เกิน 200 ลบ.ม./วินาที เป็นไม่เกิน 180 ลบ.ม./วินาที ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป โดยจะติดตามสถานการณ์น้ำต่อไปอย่างใกล้ชิด และหากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากทางด้านเหนือเขื่อนวังร่มเกล้าลดลงอีก โครงการชลประทานอุทัยธานีจะปรับลดการระบายน้ำลงอีกจนเข้าสู่สภาวะปกติ” นายฐกรกล่าว