ชาวแม่โจ้รวมพลังปลูกดาวเรืองถวายพ่อ

วันจันทร์ที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม รวมพลังปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  กว่า ๑ แสนต้น ทั่วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มีการขับเสภาบทอาศิรวาท, การแสดงชุดพิเศษ แม่โจ้แสงแห่งศรัทธา โดยศิลปินรับเชิญ ครูแอ๊ด ภานุทัต อภิชนาธง และนักศึกษาจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแม่โจ้ ต่อด้วยรับชมวีดีทัศน์  “ในหลวง ร.๙ กับแม่โจ้ พระมหากรุณาธิคุณบนแผ่นดินแม่โจ้”   จากนั้นอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน  จำนวนกว่า  ๒,๐๐๐  คน  กล่าวประกาศเจตนารมณ์ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย จากนั้นทุกคนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงต้นไม้ของพ่อ พร้อมทั้งเขียนปณิธานทำความดีถวายพ่อลงบนใบโพธิ์ทอง ณ บริเวณต้นไม้แห่งความดีตามรอยพ่อ และร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อโดยรอบมหาวิทยาลัย

ดาวเรือง” เป็นดอกไม้ประจำพระองค์ด้วยสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และนับเป็นดอกไม้ที่คนไทยนิยมปลูก ด้วยชื่อที่เป็นมงคล  และเป็นไม้ดอกเพื่อการเกษตรที่ช่วยสร้างรายได้ และยังมีสรรพคุณทางยานานัปการ  สามารถนำเอาดอกมาสกัดสีไปใช้สำหรับย้อมผ้าได้อีกด้วย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เตรียมปลูกดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลือง จำนวนกว่า ๑ แสนต้น โดยได้กำหนดพื้นที่ในการปลูกดอกไม้สีเหลืองภายในมหาวิทยาลัยและสำนักฟาร์มฯ  เป็นดอกดาวเรือง ๘๕,๐๐๐ ต้น  ดอกทานตะวัน  ๓,๐๐๐  ต้น และ ปอเทือง ๒๐ ไร่  ซึ่งได้เริ่มดำเนินการปลูกต้นกล้าพันธุ์ลมาก่อนแล้ว รวมถึงการปลูกลงแปลงของสาขาพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร ที่ตอนนี้กำลังเริ่มทยอยบานสะพรั่งทั้งแปลง  และเชื่อว่าดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองจะเบ่งบานอยู่ในหัวใจคนไทยตราบนานเท่านาน

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ