เคลมประกันข้าวชาวนา 224 ล้านบาท

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยบริษัทประกันภัย จำนวน 24 บริษัท ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงภัยธรรมชาติด้านการเพาะปลูกให้กับเกษตรกร ในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 ขณะนี้ สมาคมได้รับรายงานข้อมูลการรับประกันภัยในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 2560 ของทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ที่จะสิ้นสุดการรับประกันภัย ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

ปรากฏว่า มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1.58 ล้านราย พื้นที่เอาประกันภัย 23.7 ล้านไร่ มีเบื้อประกันภัยรับสุทธิ 2,137 ล้านบาท จากฝนตกหนักปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เกษตรกรจากภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 1 นี้ ยอดค่าสินไหมทดแทน รวม 224,863,816 บาท พื้นที่เสียหายรวม 178,463 ไร่ มีเกษตรกรได้รับความเสียหาย 22,423 ราย พื้นที่เสียหายสูงสุด 5 จังหวัดแรก 1. มหาสารคาม 44,665 ไร่ ค่าสินไหมทดแทน 56.27 ล้านบาท (25%) ร้อยเอ็ด 36,973 ไร่ ค่าสินไหม 46.58 ล้านบาท (21%) 3. สกลนคร 34,671 ไร่ ค่าสินไหม 43.68 ล้านบาท (19%) 4. นครพนม 19,545 ไร่ ค่าสินไหม 24.62 ล้านบาท (11%) 5. นครราชสีมา 18,433 ไร่ ค่าสินไหม 23.22 ล้านบาท (10%) และพื้นที่ อื่นๆ 24,176 ไร่ ค่าสินไหม 30.46 ล้านบาท (14%)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันพฤหัสดีที่ 12 ตุลาคม 2560