ชมรมพ่อค้าดันด่านบ้านฮวก หวังเชื่อมการค้า-ท่องเที่ยว

นายโกวิท ไชยเมือง ประธานชมรมพ่อค้าอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดพะเยา กล่าวว่า แหล่งข่าวจากบุคคลที่ติดตามเรื่องการผลักดัน ด่านบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา แจ้งว่า ขณะนี้ความคืบหน้าของการยกระดับด่านบ้านฮวกเป็นด่านถาวรและเตรียมจะเปิดเป็นด่านถาวรนั้น อยู่ในขั้นการพิจารณาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) หากทาง สมช.ได้รับข้อมูลครบถ้วนและพิจารณาเห็นควรให้มีการเปิดเป็นด่านถาวรก็จะสามารถเปิดได้ทันที เรื่องนี้ทางชมรมเห็นว่าเบื้องต้นเพื่อช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนการเปิดด่านบ้าน ฮวกให้เร็วขึ้น ทางชมรมจะทำหนังสือถึง สมช. เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณายกระดับด่านบ้านฮวกเป็นด่านถาวรโดยเร็ว

“อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มผู้ประกอบการ นักธุรกิจในประเทศลาว รวมถึงธุรกิจด้านสินค้าการเกษตร ต้องการให้เกิดความร่วมมือระหว่างธุรกิจทั้งสองประเทศในเมืองชายแดน ดังนั้น กลุ่มนักธุรกิจของประเทศลาวจึงต้องการให้ฝั่งไทยเปิดด่าน บ้านฮวกโดยเร็ว เพื่อความเจริญทางการค้า การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ของสองประเทศที่จะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปอีก” นายโกวิท กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน