มั่นใจลงทุนชายขอบ กระตุ้นสินเชื่อโต 4%

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ทิศทางเศรษฐกิจไทยช่วงที่เหลือของปีนี้ มีแนวโน้มปรับดีขึ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) มีมติปรับเพิ่มประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) เป็น 3.7% จากเดิม 3.5% แต่ยังเป็นการขยายตัวแบบกระจุกตัวเฉพาะในภาคส่งออกและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ส่วนความจำเป็นในการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมของภาครัฐ ทั้งนี้ เศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นส่งผลดีต่อการขยายตัวสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจ และประเมินว่าสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2560 จะโต 4% ส่วนสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย มั่นใจโต 4-6% และสินเชื่อขยายตัวดีต่อเนื่องในปีหน้า โดยเฉพาะเมื่อมีความชัดเจนของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ทำให้เอกชนเชื่อมั่นและลงทุนจริง รวมทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรองรับ เช่น รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง เป็นต้น จะทำให้สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายย่อยฟื้นตัวดีขึ้น

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ปีนี้สินเชื่อของธนาคารโตได้ตามเป้า 3-5% เพราะรัฐบาลได้ปรับปรุงกฎหมาย และมีนโยบายหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอีอีซี ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ขณะนี้นักลงทุนสนใจในโครงการอีอีซีมากขึ้น ซึ่งจะนำมาสู่การลงทุนและขอสินเชื่อลงทุนของนักลงทุน

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน