กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ครบ 1 ปีวันสวรรคต

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล นิมนต์พระ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็น            พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต วันศุกร์ที่    13 ตุลาคม 2560 นี้ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมฯร่วมในพิธี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีปวงชนชาวไทยและการพัฒนางานด้านสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 นี้  โดยจะมีพิธีบำเพ็ญกุศล นิมนต์พระสงฆ์จาก วัดนรนาถสุนทริการาม  จำนวน 10 รูป  สวดพระพุทธมนต์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.  ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมกันนี้ ผู้บริหารของกรมฯจะร่วมกันทอดผ้าไตรบังสุกุล และถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ซึ่งในวันดังกล่าว ข้าราชการและลูกจ้างของกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการพัฒนางานด้านสหกรณ์

นอกจากนี้  ข้าราชการและพนักงานราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1,973 ราย ซึ่งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ  ให้กับประชาชนที่มาร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นการรวมพลังความรักอันมีค่ารวมพลังน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้