‘พระบิดาแห่งนักประดิษฐ์ไทย’โชว์ดีซีแสดงภาพ11สิทธิบัตรผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในรัชกาลที่9

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.นางประภาวัลย์ เวลาดีวงณ์ รองประธานบริษัทโชว์ ดีซี คอร์ป จำกัด กล่าวว่า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี จึงจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติภายใต้ชื่อ “ภูมิราชาของแผ่นดิน”

โดยจัดแสดงภาพ 11 สิทธิบัตรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศและดูแลประชาชนชาวไทยให้กินดีอยู่ดี จนได้รับพระราชสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งนักประดิษฐ์ไทย” โดยทรงได้รับการถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รวมทั้งสิ้น 11 ฉบับ อาทิ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย (กังหันน้ำชัยพัฒนา) การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล (น้ำมันไบโอดีเซล) การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน (ฝนหลวง) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ ภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกาย การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถชมนิทรรศการ “ภูมิราชาของแผ่นดิน” ได้ตั้งแต่วันที่ 11-29 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ลานเอเทรี่ยม ชั้น 1 ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.showdc.co.th หรือ www.facebook.com/showdc.co.th

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์