ร.พ.ขอนแก่นเจ๋ง ปลูกถ่ายไตสำเร็จ

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เปิดเผยว่า ทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตประสบความสำเร็จเป็นรายที่ 14 เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับไตจากผู้บริจาค จึงถือเป็นความสำเร็จอีกครั้ง โดยนับตั้งแต่ปี 2550-30 กันยายน 2560 ร.พ.ขอนแก่นทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตในผู้บริจาคที่มีชีวิตแล้วจำนวน 8 ราย และจากผู้ป่วยสมองตาย 6 ราย รวมเป็น 14 ราย ซึ่งนับเฉพาะปีงบประมาณ 2560 ร.พ.ขอนแก่นสามารถผ่าตัดปลูกถ่ายไตสำเร็จถึง 7 ราย

นพ. ชาญชัย กล่าวว่า การผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นวิธีการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงคนปกติมากที่สุด โดย รพ.ขอนแก่นมีเป้าหมายคือเป็นศูนย์ปลูกถ่ายไตของเขตบริการสุขภาพที่ 7 “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ภายใต้ทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความพร้อมและเครื่องมือที่ทันสมัย ปี 2560 เขตสุขภาพที่ 7 สามารถปลูกถ่ายไตสำเร็จเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน