ทุ่มหมื่นล.ลุยสินเชื่อบ้านคนชรา “ออมสิน” อัดโปรแรงฟรีดบ. 2 ปี กำหนดเกณฑ์ชัด-ปล่อยกู้ทั่วปท.

แบงก์ออมสินเปิดตัวสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เตรียมวงเงิน 1 หมื่นล้านยกระดับคุณภาพชีวิตวัยชรา อัดโปรโมชั่นแรงไม่คิดดอกเบี้ยนาน 2 ปี เริ่มปล่อยกู้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ส่วนต่างจังหวัดให้บริการอำเภอเมืองก่อนขยายไปทั่วประเทศ พร้อมกำหนดคุณสมบัติชัด

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีเรื่องสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (RM) ที่ธนาคารออมสินได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ดำเนินการรวมอยู่ด้วย ซึ่งกำหนดแนวคิดให้ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระหนี้และเป็นเจ้าของบ้าน มีรายได้ในการดำรงชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดภาระทางการคลังของรัฐบาลในระยะยาว โดยธนาคารออมสินเตรียมวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ให้บริการสินเชื่อดังกล่าว ทั้งนี้ สินเชื่อดังกล่าวเหมาะกับการนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพให้วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี โดยผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติช่วงเปิดตัวนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ธนาคารจะไม่คิดดอกเบี้ยใน 2 ปีแรก พร้อมกับยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ และเลือกรับกิฟต์ การ์ด โฮมโปร มูลค่า 1 พันบาท หรือเครื่องวัดความดันโลหิต 1 เครื่อง หรือบัตรออมสิน จีเอสบี วีซ่า เดบิต สมาร์ท แคร์ วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1 แสนบาท

นายชาติชาย กล่าวว่า จะเริ่มต้นโครงการด้วยการปล่อยกู้ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม และในส่วนภูมิภาคจะเปิดให้บริการในเขตอำเภอเมืองก่อนเพื่อประเมินผล/ติดตามผล ก่อนจะทยอยขยายให้กู้ได้ทั่วประเทศต่อไป สำหรับคุณสมบัติผู้กู้นั้นจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี กู้ร่วมได้เฉพาะกับคู่สมรสตามกฎหมายที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกัน โดยผู้กู้จะต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หลักประกันต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้ และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับเงินกู้ กรณีใช้ที่ดินพร้อมอาคารให้กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ หากใช้ห้องชุดให้กู้ได้ไม่เกิน 60% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ หรือต้องมีราคาประเมินไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท

นายชาติชาย กล่าวว่า สำหรับการจ่ายเงินกู้ ธนาคารจะจ่ายเงินกู้ให้ผู้กู้เป็นรายเดือน นำเข้าบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 25 ปี แต่รวมระยะเวลาจ่ายเงินกู้กับอายุของผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 85 ปี เมื่อครบระยะเวลากู้ตามสัญญาแล้ว ผู้กู้สามารถชำระหนี้ปิดบัญชี หรือสามารถกู้เงินเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หากไม่กู้เพิ่มเติมหรือปิดบัญชี ผู้กู้สามารถอาศัยอยู่ในบ้านต่อไปได้จนกว่าผู้กู้จะเสียชีวิต กรณีผู้กู้เสียชีวิต ธนาคารจะให้สิทธิทายาทชำระหนี้ปิดบัญชี/ หากทายาทไม่ปิดบัญชี ธนาคารจะขายหลักประกันเพื่อชำระหนี้ปิดบัญชี หากชำระหนี้ไม่พอแต่สามารถชำระต้นได้ ให้ถือว่าเป็นการชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยไม่ต้องดำเนินการสืบทรัพย์อื่นของลูกหนี้ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน