สมาคมฯไก่ไข่จับมือเกษตรกร ร่วมปรุง “ไข่พระอาทิตย์ของพ่อ” มอบแก่ผู้สูงอายุ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงร.9

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ ไก่ 300 ฟอง เปิดเผยว่า สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไก่ไข่ ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ร่วมกันจัดกิจกรรมคืนความสุขแก่ผู้สูงอายุด้วยการปรุงเมนู “ไข่พระอาทิตย์ของพ่อ” จัดเลี้ยงแก่ผู้สูงวัยในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค2 จำนวน 150 คน เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม ทั้งยังเป็นการรณรงค์เนื่องใน “วันไข่โลก” เพื่อให้ผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย เห็นคุณประโยชน์ของไข่ไก่ที่สามารถรับประทานได้ทุกวัน ช่วยสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

นายเรวัติ กล่าวว่า ไข่ไก่เป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูงที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของคนทุกวัย แต่คนไทยยังบริโภคไข่ไก่ในปริมาณที่ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น ภาครัฐโดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมไก่ไข่ สหกรณ์ไก่ไข่ ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่จึงจัดโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ของคนไทย 300 ฟอง ตามแผนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ พ.ศ.2557-2561 เพื่อกระตุ้นคนไทยบริโภคไข่ไก่เพิ่มเป็น 300 ฟอง/คน/ปี ภายในปี 2561 โดยไตรมาสแรกของปี 2560 มีผลสำรวจอัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น 257 ฟอง/คน/ปี สูงขึ้นกว่าปี 2559 ซึ่งเป็นปีเริ่มโครงการที่มีการบริโภคประมาณ 240 ฟอง/คน/ปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7

“โครงการรณรงค์ฯ นี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้คนไทยได้หันมารับทานไข่ไก่เพิ่มขึ้นเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้ว นำไปสู่สังคมที่มีประชากรสุขภาพดี ยังมีส่วนช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ของไทย เมื่อผู้บริโภคหันมาบริโภคไข่มากขึ้นจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ และส่งผลดีต่อเนื่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” นายเรวัติ กล่าว./

ผู้ประสานงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง : ณัฐกานต์ ปิงชัย โทร.090-983-8309