“สแกนเนีย” ขอนแก่นจัดสิงห์บรรทุก เฟ้นนักขับดี-มีวินัยรับผิดชอบ

ขอนแก่น – นางสาวทัศนันท์ ปิยะอักษรศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและการตลาด บริษท สแกนเนีย สยาม จำกัด เผยว่า จัดกิจกรรมการแข่งขัน สแกนเนีย ไดร์เวอร์ คอมเพททิชั่น ไทยแลนด์ 2017 ได้รับความร่วมมือในการจัดการแข่งขันจากกรมการขนส่งทางบก สถาบันยานยนต์ กองทุนง่วงอย่าขับ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด และโรงเรียนสอนขับรถไอดี ไดร์ฟเวอร์

การแข่งขันนี้ทดสอบทักษะการควบคุมประเภทรถบรรทุก 20 นาย และประเภทรถโดยสาร 20 นาย เพื่อค้นหานักขับรถบรรทุกและนักขับรถบัสโดยสาร ที่มีความสามารถและศักยภาพ และพร้อมด้วยคุณสมบัติของการขับรถที่ดีสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทาย และได้รับการยกย่องว่าเป็นนักขับคนกล้า คือกล้าที่จะเป็นนักขับที่ดี กล้าที่จะเป็นมุมมองที่ดี กล้าที่จะทำความดี และกล้าที่จะส่งต่อความดีให้ผู้อื่น ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 1. ขับขี่เชิงป้องกัน 2. ขับขี่เชิงทักษะการบังคับ (ทางชัน) 3. แข่งขันทักษะการรับมือเหตุฉุกเฉิน 4. ขับขี่ประหยัดน้ำมัน 5. ตรวจเช็ก และ 6. ขับขี่เชิงทักษะการบังคับรถ (ทางลาด)

อุบัติเหตุในหลายๆ ครั้ง มักจะเกิดขึ้นกับรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถบัสรับส่งผู้โดยสาร ซึ่งมีให้เห็นอยู่เป็นประจำ บริษัทจึงได้เห็นถึงความสำคัญและต้องสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้ทำงานในสายอาชีพคนขับรถบรรทุกและรถบัสรับส่งโดยสาร ตระหนักและมีการรู้จักระมัดระวังขณะขับรถ รู้จักมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน รู้หน้าที่ป้องกันความปลอดภัย ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน

รวมถึงรู้จักในการแก้ไขปัญหาเฉพาะในระหว่างที่กำลังเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เพื่อที่จะให้กล้าตัดสินใจเลือกทางที่ถูกต้อง ซึ่งเมื่อผู้เข้าแข่งขันมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะได้รับความรู้และทักษะในการขับรถได้อย่างถูกต้องและได้ประโยชน์อย่างสูงสุด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560