ธ.ก.ส. จ่อขยายวงเงิน 5 พันล้าน ช่วหนี้นอกระบบก๊อก 2 หลังงวดแรกปริ่มๆ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.กำลังเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาล มีลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในการดูแล ธ.ก.ส.ประมาณ 6 แสนราย ซึ่งที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ให้กลุ่มลูกหนี้นอกระบบดังกล่าวทยอยเข้าอบรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 315 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและการบริหารการเงินแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีลูกหนี้นอกระบบผ่านการอบรมไปแล้ว 9.9 หมื่นราย โดยยังเหลืออีก 5 แสนราย ธ.ก.ส.จะเร่งตามกลุ่มดังกล่าวมาแก้ไขหนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นายอภิรมย์กล่าวว่า สำหรับการปล่อยกู้ป้องกันหนี้นอกระบบ รัฐบาลมอบหมายให้ ธ.ก.ส.ดำเนินการวงเงิน 5,000 ล้านบาทนั้น ขณะนี้ปล่อยกู้ไปแล้ว 4,658 ล้านบาท ใกล้เต็มวงเงินแล้ว ดังนั้น ในเดือนพฤศจิกายน ธ.ก.ส.จะเสนอไปยังคณะกรรมการธนาคารเพื่อขยายวงเงินอีก 5,000 ล้านบาท รวมเป็น 10,000 ล้รานบาท ซึ่งเท่าที่ตรวจสอบพบผู้เป็นหนี้นอกระบบมีวงเงินเฉลี่ยประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งในการจ่ายสินเชื่อหนี้นอกระบบนั้นวงเงินไม่สูง เพราะวงเงินต่อรายไม่มาก นอกจากนี้ ในการจ่ายหนี้ต้องมีหลักฐานจากเจ้าหน้าชัดเจน รวมถึงต้องผ่านกระบวนการประนอมหนี้ก่อน

นายอภิรมย์กล่าวต่อว่า นอกจากการช่วยเหลือเรื่องหนี้นอกระบบแล้ว ธ.ก.ส.ยังมีวงเงินปล่อยสินเชื่อสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้ อีก 5,000 ล้านบาท โดยขณะนี้จ่ายสินเชื่อไปเพียง 16 ล้านบาท เนื่องจากเพิ่งเริ่มโครงการ โดย ธ.ก.ส.จะใช้เครือข่ายเกษตรกรหัวขบวนในแต่ละพื้นที่มาอบรมการสร้างอาชีพให้กับลูกข่าย หลังจากนั้น ธ.ก.ส.ให้เงินทุนไปดำเนินการ เช่น มีกลุ่มเกษตรกรหัวขบวนผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ส่งห้างสรรพสินค้า แล้วกำลังการผลิตไม่พอมาอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายในการผลิตส่งไปยังห้าง ธ.ก.ส.จะปล่อยกู้ให้ลูกข่ายเพื่อไปลงทุน

นายอภิรมย์กล่าวว่า ส่วนการแจกจ่ายบัตรผู้มีรายได้น้อยนั้น ธ.ก.ส.มียอดบัตรต้องแจกจ่าย 6.1 ล้านใบ ขณะนี้แจกจ่ายไปแล้ว 5.08 ล้านใบ ยังเหลืออีกประมาณ 1 ล้านใบ ต้องแจกจ่าย พบว่าบางรายย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น ต้องรอเวลาให้กลุ่มคนเหล่านั้นกลับมารับบัตรยังสาขาที่ลงทะเบียนไว้ มีเวลารับบัตร 1 ปี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560