นักศึกษา ม.ขอนแก่น ร่วมใจกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์-ต้นมะค่าโมง ในโครงการ ‘ทำดีเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ 9’

นายพนมชัย วีระยุทธศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” ว่า โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” กิจกรรมปลูกต้นไม้ จัดขึ้นโดยฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน กองอาคารและสถานที่ สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มข.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พัฒนาพื้นที่ และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแคมปัสที่เขียว และสะอาด

โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม จัดกิจกรรม 2 รูปแบบ คือวันที่ 9 ตุลาคม ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และวันที่ 13 ตุลาคม จะจัดกิจกรรมซ่อมบำรุงผิวถนน และทาสีจราจร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คน ได้รวมใจกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ และต้นมะค่าโมง ริมถนนบริเวณวงเวียนอาคารสิริคุณากร

“การปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ของชาว มข.เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างการให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ โดยหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ทรงโปรดเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยคือการปลูกต้นไม้ โดยต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่ทรงปลูกพระราชทานครั้งแรกที่ มข.เมื่อครั้งเสด็จฯ ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510 ต้นกัลปพฤกษ์จึงเป็นต้นไม้ประจำ มข.ซึ่งมีการปลูกเพิ่มขึ้นทุกปีจนมีจำนวนมาก ทำให้ฤดูออกดอกบานสะพรั่งสวยงามไปทั่วมหาวิทยาลัย” นายพนมชัย กล่าว