สัมผัสเรื่องราวแห่งการพัฒนา กับฝรั่งหัวใจไทย “แดเนียล” ณ โครงการชั่งหัวมัน

เที่ยวตามรอยพระบิดาแห่งการพัฒนา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยฝรั่งหัวใจไทยแท้ “แดเนียล เฟรเซอร์” เดินทางไปสัมผัสเรื่องราวแห่งการเกษตรที่โครงการชั่งหัวมัน เรียนรู้อาชีพเกษตรกรโคนม การทำฟาร์มปศุสัตว์ ชมแปลงเกษตรอินทรีย์ และทุ่งกังหันลม

โครงการทดลองด้านการเกษตร จ.เพชรบุรี เกิดขึ้นจากพระราชดำรัสให้มีการจัดหาและพัฒนาพื้นที่เพื่อทดลองปลูกมันเทศที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนำมาถวาย จนมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณต่างๆ เพื่อใช้เป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจ ซึ่งพิธีกรฝรั่งหัวใจไทย “แดเนียล เฟรเซอร์” ได้ไปชมทุ่งกังหันลม ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม จากนั้นไปชมฟาร์มปศุสัตว์ ลองเป็นเกษตรกรโคนม อาชีพพระราชทานของในหลวง ร.๙ พร้อมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ซึ่งได้รับรางวัลด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Thai Pack Awards 2017 จากสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย จากนั้นไปชมแปลงเกษตรอินทรีย์ พืชท้องถิ่นปลอดสารพิษ นอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับ ลุงสำรอง แตงพลับ ซึ่งเคยเจอกับแดเนียลเมื่อ 5 ปีก่อน และเป็นคนไทยคนแรกที่สอนให้แดเนียลใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.๙

สัมผัสเรื่องราวแห่งการพัฒนา ณ โครงการชั่งหัวมัน กับฝรั่งหัวใจไทย “แดเนียล เฟรเซอร์” ในรายการหลงรักยิ้ม วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. ทางช่อง 28 (3SD) พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ     ได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/longrukyim/