เกษตรจังหวัดลำปาง ส่งมอบข้าวสารพระราชทานฯ จำนวน 290 กิโลกรัม แก่สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรจังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส่งมอบข้าวสารพระราชทานฯ จำนวน 290 กิโลกรัม แก่สำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อนำไปจัดเลี้ยงประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพื้นที่ 5อำเภอ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา อำเภอห้างฉัตร และอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง