ประมงชุมพรแจงตรวจชายฝั่งละแม ห่วง ‘ปลาหมอคางดำ’ ระบาด

ชุมพรจากกรณี นายศุภณัฐ พรหมมาลี นักศึกษาคณะประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร ออกมาเผยถึงการพบปลาหมอคางดำ ที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำในเมืองไทยมาก กำลังแพร่ระบาดในชายฝั่งทะเล อ.ละแม จ.ชุมพร จนกลายเป็นที่วิตกกังวลของ ชาวประมงใน จ.ชุมพร อย่างหนัก ด้านนายสิทธิสาร ศรีชุมพวง ประมงจังหวัดชุมพร เผยจากการสำรวจชายฝั่งทะเลร่วมกับหลายหน่วยงานในพื้นที่ อ.ละแม พบว่า ปลาหมอคางดำมีอยู่ในพื้นที่จริง แต่จะหนาแน่นมากน้อยจะต้องสำรวจอย่างละเอียด ยังพบว่า ในพื้นที่ อ.สวี ก็พบปลาหมอคางดำระดมนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมแก้ปัญหาทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยพบที่ จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี ใน จ.ชุมพร มอบหมายให้ ม.แม่โจ้ชุมพร วิจัย อย่างละเอียดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศและวงจรของปลาหมอชนิดนี้ ว่าจะมีความรุนแรงมากขนาดไหน

จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อร่วมกันทำลายหรือลดจำนวนของปลาชนิดนี้ และจะรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลายเป็นอาหารหรือสินค้าประมงและถ้ามีปริมาณมาก เกินขีดจำกัดของจังหวัดก็จะเสนอให้ระดับกรมประมงดำเนินการ อีกวิธีหนึ่งก็คือการปล่อยปลากะพงขาว ที่จะกินปลาหมอคางดำเป็นอาหารเพื่อควบคุมปริมาณของปลาหมอคางดำด้วย

นายวรพงษ์ คงสุวรรณ ราษฎรหมู่ที่ 1 .ละแม อ.ละแม อาชีพประมงชายฝั่ง กล่าวว่า เพิ่งทราบข่าวปลาหมอคางดำแต่สังเกตและได้ยินจากเพื่อนๆ ชาวประมงว่าพบปลาลักษณะแปลกๆ คล้ายปลาหมอเทศ แต่อาศัยในน้ำ เมื่อทราบข่าวรู้สึกกังวล เพราะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาพบว่าสัตว์น้ำทะเลชายฝั่งลดน้อยลงไปอยากให้ทางราชการรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงช่วยกันกำจัด ทำลาย หรือ นำขึ้นมาจากทะเลในวงกว้างให้เร็วที่สุด ด้วยการให้ความรู้แก่ชาวประมงอย่างทั่วถึง

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด