ตามรอยพ่อ “ป้าฟัก”ร้านก๋วยเตี๋ยว10บาท ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ป้าฟักเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว 10 บาท ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบอย่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร โดยในร้านขายก๋วยเตี๋ยวได้ติดภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวนกว่า 50 รูป ซึ่งนาง นิภา เหมือนพงษ์ หรือป้าฟัก อายุ 64 ปี เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวพอเพียง ราคา 10 บาท ที่ปลูกเพิงทำร้านค้าขายก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย และอาหารตามสั่ง อยู่บริเวณริมถนนบ้านคลองไชโย หมู่ที่ 3 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวังอ่างทอง รอบร้านค้าด้านบนติดภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ไว้ให้ประชาชนได้ดูและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตนเองในการทำมาหากินยึดหลักตามแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9

ที่มา : มติชนออน์ไลน์