สพฐ.มุ่งน้อมนำ ‘ศาสตร์พระราชา’ เน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง-ส่งเสริมการอ่าน

นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศผ่านระบบทางไกล วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Conference DLTV ช่อง 14 CBEC Channel ในรายการพุธเช้าช่าว สพฐ.” ว่า เนื่องจาก สพฐ.เป็นหน่วยงานใหญ่มีบุคลากรจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมด้วยระบบดังกล่าวทุกสัปดาห์ เพื่อให้การสื่อสาร การสั่งการ ลงสู่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติได้ครอบคลุม สพท.สามารถนำเสนอผลงานของสถานศึกษาหรือผลจากการปฏิบัติงานตามนโยบายกับที่ประชุมได้ทันที ที่สำคัญหากมีข้อสงสัยติดขัด หรือเกิดความไม่ชัดเจนในข้อสั่งการ ก็สามารถหารือและทำความเข้าใจได้โดยตรง และยังเป็นการประชุมที่ลงทุนน้อยแต่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกคน ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถรับรู้ รับฟังได้ ขณะเดียวกันก็สามารถเสนอความเห็นได้ด้วย

ในการประชุมครั้งแรกนายบุญรักษ์ยอดเพชรเลขาธิการกพฐ.ได้มีนโยบายให้เน้นนำสิ่งที่ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พูดในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปถ่ายทอดให้ครูได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง เพราะครูบางคนอาจจะไม่มีเวลาได้รับฟัง โดยเลขาธิการ กพฐ.เน้นย้ำเรื่องกิจกรรมที่ให้เด็กได้ลงมือทำ สัมผัสจริง ดังนั้น ครูและผู้บริหารโรงเรียนจะต้องช่วยกันออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วย

ประเด็นสำคัญที่เลขาธิการกพฐ.กำหนดเป็นข้อสั่งการให้เร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม คือการอ่านซึ่งนายกฯ ได้ฝากไว้ เนื่องจากปัจจุบันเด็กไทยมีปัญหาเรื่องของการอ่านอย่างมาก โดยเฉพาะการอ่านข้อความหรือประโยคยาวๆ เพราะนิยมอ่านอะไรที่สั้นกระชับไม่มีอรรถรสทางภาษา ทำให้ไม่เข้าใจในเจตนารมณ์และความลึกซึ้งของผู้เขียน โดย สพฐ.จะสนับสนุนหนังสืออ่านเสริมเพื่อส่งเสริมให้เด็กอ่านมากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด