ปั๊ม ปตท. ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาขาย

ลำปาง – นางจุราพร จันทร์ขาว ผอ.สนง.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.ลำปาง เผยว่า ธ.ก.ส.ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) “ปตท.-ธ.ก.ส. รวมพลัง ร่วมใจช่วยเกษตรกร” เปิดพื้นที่ในปั๊ม ปตท.ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า และผลผลิตให้เกษตรกรระบายผลผลิตตามฤดูกาล สร้างโอกาสให้ผู้ผลิตได้จำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรง

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.จะพัฒนาช่องทางในการชำระค่าสินค้า เพื่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย ผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile และระบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งผู้ขายมีคิวอาร์โค้ดของตนเอง ผู้ซื้อเพียงแต่มีเงินฝากในบัญชี เมื่อจ่ายชำระค่าสินค้า เพียงใช้สมาร์ตโฟนสแกนคิวอาร์โค้ด ของผู้ขายเท่านั้น ไม่ต้องพกพาเงินสดตอบรับสังคมยุคใหม่ ซึ่งความร่วมมือนี้จะส่งผลให้เกษตรกรและชุมชนในภาคชนบทมีช่องทางการตลาด สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก และพัฒนาวงการเกษตร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560