ร.ร.ประถม-มัธยมประชานิเวศน์ คว้าถ้วยประทานพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำฯ

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับกรมประมง, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), ชมรมผู้นิยมปลาสวยงาม ประเทศไทย และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด จัดงาน “เดอะมอลล์ วันปลาสวยงามแห่งชาติ ครั้งที่ 14” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “อัศจรรย์พรรณปลา” ต้อนรับปิดเทอม โดยภายในงานจัดให้เยาวชนได้แข่งขันประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ ประเภทนักเรียน” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมต้น และระดับมัธยมปลาย โดยโรงเรียนที่ชนะการประกวด และเข้ารับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีดังนี้

1.การจัดตู้พรรณไม้น้ำ เลียนแบบธรรมชาติ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนประชานิเวศน์

2.การจัดตู้พรรณไม้น้ำ เลียนแบบธรรมชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

3.การจัดตู้พรรณไม้น้ำ เลียนแบบธรรมชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

 

ที่มา : มติชนออนไลน์