บีเอเอสเอฟช่วยชาวนาไทยพัฒนาความปลอดภัยในฟาร์มและลดการปล่อยมลพิษ

บีเอเอสเอฟและกรมการข้าวได้เปิดตัวโครงการพัฒนาความปลอดภัยสำหรับชาวนาในประเทศไทย ผ่านการจัดหาชุดอุปกรณ์ชาวนามืออาชีพ (Professional Farmer Kits) ซึ่งชุดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ออกแบบเป็นพิเศษนี้ ทางบีเอเอสเอฟได้เป็นผู้มอบให้กับ กรมการข้าวเพื่อดำเนินการแจกจ่ายต่อไปนั้น ได้ถูกออกแบบเพื่อช่วยชาวนารายย่อยลดความเสี่ยงต่อการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านเกษตรกรรม

โครงการนี้ได้เปิดตัวขึ้นในวันแรกของการประชุมการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การประชุมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานใหญ่ในระดับภูมิภาคและระดับโลกของบีเอเอสเอฟ ได้นำเสนอระบบการผลิตข้าวแบบ Clearfield® และโปรแกรมการวัดความยั่งยืน AgBalance™ ซึ่งสามารถช่วยผู้ผลิตข้าวในประเทศไทยและทั่วโลกให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น

นางเนตรนภิส เอส-ไนดู ผู้อำนวยการแผนกอารักขาพืช กล่าวว่า “เราทราบดีว่าชาวนาทำงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก นั่นคือการปลูกพืชอาหารให้ปลอดภัย มีสุขภาวะและโภชนาการที่ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นของโลก” “เราต้องการช่วยชาวนาให้จัดการกับความท้าทายนี้ ในขณะเดียวกันก็ทำให้มั่นใจได้ว่า พวกเขาดูแลความปลอดภัยของตนเอง และสุขภาพของดินที่พวกเขาทำการเพาะปลูก”

ผู้เชี่ยวชาญของบีเอเอสเอฟได้สร้างสรรค์ชุดอุปกรณ์เกษตรกรมืออาชีพขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชาวนารายย่อย ชุดอุปกรณ์ดังกล่าว ประกอบด้วยถุงมือยางสังเคราะห์หนึ่งคู่ หน้ากากกรองฝุ่น แว่นตาป้องกัน และแผ่นพับคำแนะนำพร้อมภาพประกอบที่ง่ายต่อการเข้าใจซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดของชุดอุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป และสามารถทนต่อการใช้งานมากกว่าหนึ่งฤดูกาล

คุณลัดดา วิริยางกูร เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและรับรองข้าว กรมการข้าว กล่าวว่า “การช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มผลผลิตได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญมาก เราขอปรบมือให้บีเอเอสเอฟสำหรับความพยายามในการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชอย่างปลอดภัยและเรารอคอยที่จะทำงานกับบริษัทเพื่อนำความตระหนักรู้ที่มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีด้านเกษตรกรรมมาสู่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อยในประเทศไทย”

การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่มีคุณภาพดี เป็นข้อกำหนดของเวทีการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน (Sustainable Rice Platform: SRP) จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งได้จัดการประชุมขึ้นเป็นเวลาสองวัน ในฐานะสมาชิกผู้ให้การสนับสนุนของเวทีการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน บีเอเอสเอฟดำเนินการเพื่อขยายการเข้าถึงชุดเกษตรกรมืออาชีพไปยังผู้ทำการเพาะปลูกให้กว้างขวางขึ้นทั่วโลกโดยผ่านความร่วมมือกับองค์กรภายนอกอื่น ๆ

นอกจากการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชอย่างปลอดภัยแล้ว ระบบการผลิตข้าวแบบ Clearfield™ ของบีเอเอสเอฟ ซึ่งรวมเมล็ดพันธุ์ไฮบริดที่ทนต่อยากำจัดวัชพืชที่เพาะพันธุ์โดยทั่วไป เข้ากับยากำจัดวัชพืชที่ออกแบบด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะ ได้รับการเน้นให้เห็นว่าเป็นวิธีการแก้ไขที่ครอบคลุมในการช่วยให้ชาวนาเปลี่ยนไปสู่ข้าวที่เพาะจากเมล็ดโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม ข้าวที่เพาะเมล็ดโดยตรงต้องการน้ำน้อยกว่าและปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาน้อยกว่า ระบบดังกล่าวมีการใช้งานแล้วโดยชาวนาในประเทศมาเลเซีย และบีเอเอสเอฟกำลังมุ่งที่จะนำระบบการผลิตข้าวแบบ Clearfield™ เข้ามาในประเทศไทยและประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียในอนาคต

วิธีการ AgBalance™ ของบีเอเอสเอฟสำหรับการวัดและการประเมินความยั่งยืนของเกษตรกรรม ยังได้นำเสนอรูปแบบที่เป็นแนวทางสำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้ผลิตอาหารอีกด้วย โปรแกรมการประเมินผลนี้ตรวจสอบตัวชี้วัดมากกว่า 69 ตัวชี้วัด เช่น สุขภาพของดิน การบริโภคน้ำ และต้นทุนการผลิต เพื่อเปรียบเทียบความยั่งยืนของระบบและแนวปฏิบัติด้านเกษตรกรรมที่แตกต่างกัน ระบบนี้ถูกนำมาใช้ในประเทศอินเดียเพื่อช่วยให้วัดค่าผลประโยชน์ด้านความยั่งยืนของข้าวที่เพาะปลูกจากเมล็ดโดยตรง

เกี่ยวกับแผนกอารักขาพืช
ด้วยประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โลกต้องพึ่งพาอาศัยอย่างมากขึ้นในความสามารถเพื่อพัฒนาและดำรงเกษตรกรรมที่มีความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมที่ความสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจอารักขา-พืชของบีเอเอสเอฟร่วมงานกับเกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชและอื่น ๆ เพื่อช่วยทำให้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นไปได้ ด้วยความร่วมมือของบุคคลเหล่านี้ บีเอเอสเอฟสามารถดำรงไว้ซึ่งการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม และทีมผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการและในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนลูกค้าในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ในปี 2559 กลุ่มธุรกิจอารักขาพืชของบีเอเอสเอฟมียอดขายมากกว่า 5.6 พันล้านยูโร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ agriculture.basf.com หรือ ช่องทางสังคมออนไลน์อื่น ๆ ของเรา

เกี่ยวกับบีเอเอสเอฟ
สำหรับบริษัทบีเอเอสเอฟแล้ว เราสร้างเคมีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เราผสานความสำเร็จทางเศรษฐกิจ ร่วมกับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพนักงานจำนวนกว่า 114,000 คนของกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟทุ่มเททำงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้าในแทบทุกอุตสากรรม และเกือบทุกประเทศทั่วโลก กลุ่มธุรกิจของบีเอเอสเอฟประกอบไปด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเคมีภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์เพอร์ฟอร์มานซ์ กลุ่มฟังก์ชันนอลแมททีเรียลและโซลูชั่นส์ กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นอารักขาพืช รวมไปถึงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ บีเอเอสเอฟมียอดขายมากกว่า 58 พันล้านยูโรในปี 2559 หุ้นของบีเอเอสเอฟได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในแฟรงค์เฟิร์ต (BAS) ลอนดอน (BFA) และ ซูริค (AN) ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบีเอเอสเอฟได้ที่เว็บไซต์ www.basf.com.