“แก้มลิง” ป้องกันน้ำท่วมพระเมรุมาศได้

คุณไพฑูรย์ น้อยคำมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอร์เดีย จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ดูแลตกแต่งภูมิทัศน์รอบพระเมรุมาศในครั้งนี้ เปิดเผยว่า ประมาณช่วงกลางเดือนตุลาคม เกิดฝนตกหนักทั่วรอบมณฑลพิธีสนามหลวง ปรากฏว่า ฝั่งทิศใต้ (ด้านวัดพระแก้ว) ไม่มีพื้นที่รองรับน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง จนต้องเร่งระบายน้ำขังเป็นการด่วน

ขณะที่ฝั่งทิศเหนือ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังเลย เนื่องจาก ดร. พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ได้ออกแบบให้มีการก่อสร้าง “โครงการแก้มลิง” ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณนอกรั้วราชวัติ จำนวน 2 จุด คือ ฝั่งแปลงคันนา เลข ๙ และฝั่งพลับพลายก ซึ่งบ่อน้ำดังกล่าว ทำหน้าที่รองรับน้ำฝนได้ดี ช่วยไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมนอกรั้วราชวัติด้านทิศเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณไพฑูรย์ กล่าวว่า เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการคิดค้นพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีระบบการบริหารจัดการด้านน้ำท่วม ด้วยวิธีการ “แก้มลิง” โดยรับสั่งให้มีการขุดคลองและสระน้ำขนาดใหญ่ สำหรับรองรับน้ำฝนและเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำ อันเปรียบกับแก้มลิงก่อน จึงค่อยระบายน้ำลงสู่ทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลง

“โครงการแก้มลิง เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมที่ได้ผลดีเต็มร้อย สามารถช่วยให้คนไทยรอดพ้นจากทุกข์ภัยน้ำท่วมได้ จึงอยากให้คนไทยได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริดังกล่าว นำมาใช้แก้ไขปัญหาในชุมชนท้องถิ่นในอนาคต” คุณไพฑูรย์ กล่าวในที่สุด