ตรวจห้องเย็นปากน้ำ-รับอียูประเมิน

สมุทรปราการ – นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รมช.กระทรวงเกษตรฯ เดินทางไปที่ท่าเรือหมายเลข 23 บริษัท ธนาพรชัย จำกัด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ติดตามการปฏิบัติงานควบคุมเรือประมงต่างชาติภายใต้มาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) และการขนถ่ายสัตว์น้ำ และการออกเอกสารเพื่อควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำจากท่าเพื่อไปโรงงาน/ห้องเย็น ตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงไทย เตรียมความพร้อมก่อนที่คณะกรรมาธิการยุโรปด้านการประมงและทะเล (DG MARE) ของสหภาพยุโรป (EU) จะเดินทางมาตรวจประเมินในช่วงต้นเดือน พ.ย.นี้

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำรายใหญ่ของโลก จึงให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตสินค้าประมงให้ได้คุณภาพมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล โดยกรมประมงปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับของประเทศไทยเพื่อไม่ให้มีสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมงผิดกฎหมาย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560